Kterak správně poskytnout první pomoc dítěti, se učili pedagogičtí pracovníci v Domě dětí a mládeže v Rakovníku. Absolvované školení základních norem zdravotnických znalostí pro pedagogy by mělo učitelům, kteří se ho zúčastnili, tak i rodičům, dát jistotu, že jsou děti ve školských zařízeních v bezpečí. Že učitelé, kteří se jim věnují, dobře vědí, jak mají v případě úrazu či jiné zdravotní komplikace správně postupovat.

Za účastníky akce sdělila Marie Círová: „Určitě je velice dobré nejen znát základy první pomoci, ale čas od času ji stále připomínat.“

Školení bylo pořádáno ve spolupráci s Českým červeným křížem v Rakovníku a zúčastnilo se ho osm pedagogických pracovníků ze základních škol na Rakovnicku.

Jak již bylo naznačeno obsahem normy, jsou základy první pomoci u dětí.

Certifikát

Je třeba zdůraznit, že Český červený kříž je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC) a vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.

Za ČČK v Rakovníku zdůraznila zkušená školitelka Jana Pokorná: „Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Nikdy nevíme kdy se můžeme dostat do situace, kdy by se nám tato znalost mohla skutečně urgentně hodit.“