15. srpen býval u našich předků ve veliké úctě. Právě tento den o tomto svátku nazývali Pannu Marii svatou královnou. V kostelech se světily květiny a semena. Semena posvěcená na svátek Nanebevstoupení Panny Marie prý zaháněla bouřku, krupobití a také povodně.

Podstatou svátku je uctění památky vzetí těla Kristovy matky Panny Marie na konci jejího pozemského života do nebe, čímž se jí dostalo stejného privilegia jako Ježíšovi. Její ostatky proto podle katolíků nespočívají v hrobě, ale její tělo i duše byly „vzaty do nebeské slávy.“

Svátek byl o tomto víkendu na Rakovnicku například důstojně uctěn kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lišanech, který je Panně Marii zasvěcen a kde se uskutečnila Poutní mše celebrovaná rakovnickým farářem Vojtěchem Novákem. „Nanebevzetí Panny Marie je výzvou pro každého z nás. Bůh chce dát šanci na dobrý život každému. Přál by si, abychom se stali se božími dětmi a o to dnes chceme prosit zvláště Pannu Marii. Rádi bychom, aby se tato snaha neminula účinkem a my si uvědomili, že pro opravdu hluboké přátelství s bohem je nutné také něco udělat,“ zdůraznil ve svém kázání mimo jiné farář Vojtěch Novák.