Úřednice odboru dopravy Jana Titzlová ve své žalobě poukazuje na nerovné zacházení na pracovišti s její osobou, a to hlavně ze strany vedoucího Odboru dopravy MěÚ Rakovník Františka Fröhlicha a také tajemnice úřadu Elišky Holkové. Ti však jakékoliv pochybení odmítají.

Spor mezi úřednicí Janou Titzlovou a úřadem mohl být ukončen ještě dříve, než začal. Soudce znovu navrhl možnost smírčího řešení. Jenže městský úřad odmítal přistoupit na peněžité odškodnění. Úřadu se hlavně nelíbilo, že by musel vyplatit úřednici téměř sto šedesát tisíc korun a přistoupit na další její požadavky. Jelikož nedošlo ke kompromisu, začalo oficiální soudní jednání. Kromě čtení listinných důkazů ze soudního spisu, který již nyní čítá přes pět set listů, vyslechl soud také úřednici Janu Titzlovou, starostu města Rakovníka Zdeňka Nejdla či vedoucího odboru dopravy Františka Fröhlicha. Na tajemnici úřadu Elišku Holkovou se nedostalo. Ta měla původně vypovídat během prvního dne jednání, ale z časových důvodů byl výslech přesunut na následující den. Ani pak však nevypovídala.

Titzlová hlavně poukazuje na to, že ona je za jakékoliv pochybení, v mnoha případech prý vymyšlené či vykonstruované, potrestána, ostatní ovšem nikoliv.

Pornomaily a hádka s tajemnicí?

Zajímavá debata se vedla okolo pornomailů, které stály u zrodu celé kauzy. Jana Titzlová od počátku tvrdí, že ji vedoucí odboru obtěžoval maily, sám vedoucí to u soudu popřel. „Žádné takové maily jsem neposílal, doručovací údaje může kdokoliv změnit,“ tvrdil František Fröhlich. V televizní reportáži se však k rozesílání mailů veřejně přiznal.

K pornomailům se vyjádřil při výslechu i starosta Zdeněk Nejdl. Ten sice nechtěl nejdříve přiznat, že k rozesílání mailů s erotickou tématikou docházelo, ale následně to vesměs přiznal, když odpověděl na otázku právního zástupce Jany Titzlové, že kvůli rozesílání byla přijata určitá opatření.
„Samozřejmě jsme reagovali na toto zjištění, zpřísnila se a byla sledována elektronická pošta,“ komentoval starosta. Ten následně řekl, že problém je v tom, že do roku 2008 to paní Titzlové nevadilo, až pak jí to začalo vadit.

Vedoucí odboru dopravy František Fröhlich u soudu na svoji obhajobu vypověděl, že paní Titzlová se nechovala na pracovišti tak, jak měla a od počátku měla problém s pracovní kázní. Dokonce řekl, že kvůli jejímu chování podala výpověď na odboru dopravy Pavlína Jůnová. Ovšem o chvilku později vyplula na povrch poněkud jiná verze a jiný možný důvod výpovědi.

„O možném konfliktu paní Jůnové s paní tajemnicí jsem se dozvěděl až později, kdy, to nevím,“ řekl Fröhlich. Soudce Petr Bláha vyslechl také referenty z odboru dopravy. Ve výsleších bude pokračovat v říjnu. Následně bude na něm, jak porovná jednotlivé výpovědi. Nesrovnalosti se již objevují … .

Místo odměny za odvahu se dostavily tresty a také šikana

Jana Titzlová, referentka Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník. Luboš Moucha, bývalý vedoucí úředník oddělení silničního hospodářství a dopravy, kterého městský úřad následně propustil kvůli zrušení pracovního místa. Co mají tito úředníci společného?

Oba dva rozjeli tvrdý boj proti vedoucímu odboru dopravy Františku Fröhlichovi a tajemnici Elišce Holkové kvůli šikaně. Úřednice Jana Titzlová od začátku tvrdí, že s ní měl vedoucí odboru Fröhlich jiný záměr než ten pracovní. Když mu však dala najevo, že ona city neopětuje, odstartoval smutný příběh, který dodnes sráží Janu do kolen. Do té doby si nikdo na úřednici Janu Titzlovou nestěžoval.

Vedoucí se prý snažil najít vždy sebemenší záminku, aby ji mohl potrestat, udělovat výtky, šikanovat. Jana Titzlová se tak začala bránit všemi dostupnými prostředky. Stěžovala si u tajemnice Elišky Holkové, ale i u starosty Rakovníka Zdeňka Nejdla. Avšak marně. Bez jakéhokoliv šetření byla ona označena za viníka celé situace. Obrátila se tedy nakonec na soud. Ten se případem nyní zabývá. Protistrana však pochybení odmítá.
Vedoucí Fröhlich u soudu vypověděl, že je šťastně ženat s mladší partnerkou, takže nemá a ani neměl důvod hledat „milenku“. Tajemnice Eliška Holková pro změnu vypověděla, že věci řešila. Avšak nepovažovala prý za nutné o vyřízení informovat stěžovatelku – Janu Titzlovou. Jak vše nakonec dopadne? Na konečný verdikt soudu si musí počkat.