Během několika prázdninových víkendů dokončili odizolování zadní části budovy mateřské školky a také postavili nový plot kolem její zahrady. Zpříjemnili tak pobyt těm nejmenším v mateřské školce a přinesli i nemalou úsporu finančních prostředků, které mohou být použity jinde.

„Vůbec nám nešlo v první řadě o dosažení úspor, ale chtěli jsme zapojit do dění ve městě širokou veřejnost a při tom ještě pomoci a zlepšit prostředí našim nejmenším obyvatelům," zdůraznil starosta Jan Polák.

Nápad uspořádat dobrovolnou brigádu vyšel z řad hasičů již v minulém roce. Ti se také do prací nejvíce zapojili a to i ve všední dny. Velkou pomoc i úsporu znamenalo bezplatné zapůjčení sbíječky, kompresoru a těžké techniky od jesenické stavební firmy. A také materiál, který dodala se slevou jesenická prodejna průmyslového zboží.

Při pracích na odizolování budovy byla u zadní strany objevena stará betonová jímka, ze které odpadní vody prosakovaly do sklepa. S jejím rozbitím pomohla právě sbíječka a kompresor. Hasiči 
s ostatními dobrovolníky poté očistili a nahodili odhalené zdivo. Na něj nalepili asfaltovou lepenku. Následovalo drenážování a napojení svodů do kanalizace. Tečkou bylo vybudování chodníčků ze zámkové dlažby s obrubníky.

Při opravě plotu se ukázalo, že je potřeba ve spodní části rozbít betonový základ, protože byl zcela pod úrovní silnice. Postavil se tedy nový i s nadezdívkou, kterou dokončují pracovníci technických služeb.

Druhá parta sundala staré pletivo z původních železných rámů a rámy natřela.
„Bohužel jsme při tom museli vykácet některé staré dřeviny rostoucí blízko plotu a bránící tak jeho opravě. Ukázalo se ale, že některé měly již vyhnilé kmeny," zkonstatoval starosta Polák. Po kácení byly odstraněny i zbylé pařezy.

Práce na plotu nyní dokončují pracovníci technických služeb. Měl by být hotový v tomto týdnu. Poslední, co ještě ve školce zbývá vybudovat, je zadní schodiště, které se rozebralo v loňském roce. Sloužilo jen pro obsluhu školky.

„Jsem rád, že se podařilo udělat tolik práce. Chtěl bych poděkovat všem členům Sboru dobrovolných hasičů Jesenice za jejich aktivitu i vykonanou práci na budově školy. Stejně velké poděkování patří i příchozím dobrovolníkům, kteří se nerozpakovali přijít a vzít do ruky krumpáč, lopatu a další potřebné nářadí. Nesmím zapomenout ani na pracovníky technických služeb," poděkoval všem, kteří ve školce pracovali, starosta města Jan Polák.