Město se svou polohou řadí téměř k podhorským městečkům, proto jsou tady se sněhem vždy větší starosti. Dva nakladače, dva traktory, tři multikáry a tři speciální stroje na úklid chodníků vyjely v pondělí ve tři třicet ráno. S partou pro ruční úklid bylo v terénu celkem šest lidí. Při hustém sněžení se cesty pouze prohrnovaly, nebo sypaly inertním posypem. Použití soli v tomto případě nemělo smysl, protože sůl se dalším prohrnutím odhodila na stranu.

Odvážení sněhu

V některých lokalitách je už sněhu tolik, že není kam odklízet. Kde to jde, technika vyhrnuje sníh na trávníky. Další postupy uvedl Štefan Podhorec, jednatel společnosti Technické služby Nové Strašecí: „Od úterka sníh z nejkritičtějších míst odvážíme na pozemky města určené v operačním plánu. To je například pozemek za bývalou továrnou Hamiro. Tady sníh ani při tání nezpůsobí žádné škody.“

Ve městě existuje několik úzkých míst, kam se sníh nevejde. Například v ulici Karlovarská. Zde navíc stojí v chodníku lampy, takže k jejich úklidu nelze využít speciální stroj na úklid chodníků a sníh se uklízí ručně. Odtud se také sníh odváží. „Po dohodě s vedením města se některé lampy postupně přemístí, ale to bohužel nejde ve všech lokalitách,“ vysvětlil Podhorec.

Okruhy

Ve městě se uklízejí komunikace podle pořadí důležitosti. Jsou rozděleny do tří okruhů. Do prvního patří sběrné komunikace ze sídlišť, cesty ke školám a k lékaři, například ulice Křivoklátská, Mšecká a Lipová. Spadá sem samozřejmě Komenského náměstí a přístupy na náměstí, například mezi poliklinikou.

Druhý okruh obsahuje většinu ostatních komunikací. Ve třetím je minimum cest, většinou méně využívaných, v místech, odkud se dá do města dostat i jinými cestami. Ty se protahují až nakonec. Uvedený plán úklidu neplatí v případě kalamity.

Kalamitní stav vyhlašuje starosta města. Sejde se kalamitní výbor složený ze starosty, místostarosty, velitele městských strážníků a jednatele Technických služeb. Ten pak určí priority pro chod města. Kalamita by mohla nastat až tak po třídenním sněžení. „Za dobu, co pracuji u Technických služeb, jsem kalamitu nezažil. I letos jsme zatím zvládli úklid sněhu do určených časových limitů, i když to bylo o něco náročnější oproti běžným zásahům,“ uzavřel Štefan Podhorec.