Na všechny se právě nyní zpracovává studie posouzení jejich vlivu na životní prostředí – tzv. EIA. Podle manažera mikroregionu Pavla Součka je reálné, že do konce listopadu bude již hotova projektová dokumentace pro získání územního rozhodnutí. Ta je potřebná pro zažádání o dotaci na samotnou realizaci čistíren. Balkán bude žádat o finance z ministerstva zemědělství, jednat by se o nich mělo začít už na podzim. Kromě čističek je v plánu v delším časovém horizontu vybudování na Balkáně i kanalizace. Ta by ovšem potřebovala kolem 180 milionů, jedna čistička vyjde na cca 5 milionů.