„Máme ještě nějaké odklady, ale počítáme, že jich bude pětadvacet, což je jedna třída," informovala ředitelka školy Danuše Vopatová.

Přehled o budoucích prvňácích škola získává spoluprací s mateřskou školkou v Oráčově, v Blatně a samozřejmě také v Jesenici. Předškoláci z jesenické a oráčovské školky několikrát školu navštívili. Blatenské děti přicházely individuálně s rodiči.

Úkoly
Zápis je pro předškoláky i pro školu vždy velkou událostí. Proto s jeho přípravou pomáhají i starší žáci. Ještě před vstupem do třídy je přivítal rytíř. A třeba myška se s dětmi utkala v obřím pexesu. Ve třídě pak předškoláky čekala velká zkouška.

V lavici s paní učitelkou malovali, dokreslovali obrázky, obkreslovali tvary. Paní učitelka je vyzkoušela z poznávání barev, ze správné výslovnosti, z počítání do pěti. Museli říci, jak se jmenují, kde bydlí a kolik je jim let. Přednášeli také básničku. To zvládali hladce. Problémy se ale také objevují. Jaké, uvedla ředitelka Danuše Vopatová:

„Více dětí má problémy s výslovností. Ale v poslední době stále více rodičů k tomu přistupuje zodpovědně a navštěvuje s dětmi logopeda dříve, než jim to doporučíme ve škole."
Jasná volba

Martina Kouglová z Oráčova přišla k zápisu se svým synem Lukášem. Ten právě s paní učitelkou vystřihoval tvary a poznával barvy na pastelkách. Vybrat školu nebylo pro rodiče Lukáše nic těžkého. „Máme tu už dceru a syna. Líbí se nám škola i přístup učitelů. Je tu fajn a dětem se tu líbí," vysvětlila Martina Kouglová.

Lukáš zvládl zápis na jedničku, i když se doma žádné moc velké přípravy nekonaly. Hodně věcí se naučil ve školce a také něco okoukal od starších sourozenců. Bavila ho práce na interaktivní tabuli, kde posunoval malé geometrické tvary do těch správných velkých.

Svítící tabule se nejvíce líbila také Jakubu Hlaváčkovi. Volba jeho maminky Marcely byla také jasná: „Manžel sem chodil, takže známe školu i učitele. Je to tu vlastně takové propojené. Jakubovi se tu líbí. Byli jsme se tu podívat týden před tím. Nejvíce ho zaujala tabule a přestávka."

Jak si budoucí školáci vedou, se přišla podívat Jitka Chvojková, paní učitelka z jesenické mateřské školy. Předškoláci se nepřipravují na zápis nijak cíleně. „Připravujeme je spíše hrou. Máme také pracovní listy. Kreslíme, vystřihujeme. Důležité je, aby děti uměly držet správně tužku. Děti se do školy těší, povídáme si o ní a chodíme se sem dívat," popisovala Jitka Chvojková.

Kromě běžných vyučovacích hodin budoucí předškoláci i jejich rodiče navštívili rovněž ukázkovou hodinu výuky angličtiny v první třídě.

Prvňáci se učí tento jazyk hrou. Děti nečtou, nepíší, pouze mluví a opakují slova. Také zpívají písničky. „Zkraje z toho mají někteří rodiče strach, ale pak vidí, jak jsou děti bezprostřední, jak je to baví a co se naučí, mohou to i porovnávat. Přijít mohou rodiče předškoláků a školáků."