„Pokud taková situace nastane, bude pomocí GSM hlásiče zaslána sms zpráva vybraným pracovníkům údržby," upozornil starosta města Karel Filip. V sms bude označení kotelny, kde se událost stala, čas a problém, například únik plynu nebo výpadek elektrického proudu.

Počítá se i s rozvojem do budoucnosti, takže detekční zařízení by mělo už nyní umět sledovat další hodnoty, například teplotu, tlak, stav vody, oxid uhlíku. Dále by mělo být schopné v budoucnu zvládnout automatické ovládání plynového uzávěru do kotelen.
Vedení Technických služeb Nového Strašecí oslovilo tři firmy kvůli podání cenové nabídky na instalaci zmiňovaného zařízení na detekci plynu do jednotlivých kotelen. Podmínkou je, že každý detektor plynu bude mít sms bránu, která pošle zprávu na určená mobilní čísla.

Hlásiče úniku plynu budou nainstalovány ve všech kotelnách ve městě. Přestože norma nařizuje detekční zařízení s akustickým a světelným hlásičem a se samočinným uzávěrem přívodu plynu jen u nově stavěných objektů s kotelnami první a druhé kategorie. Jedna z kotelen, a to v Topinkově ulici, s výkonem 1,1 MW patří do druhé kategorie, ostatní do kategorie první s výkonem od 50 do 500 kW.

„Ale protože kotelny ve městě jsou v blízkosti shromažďovacích prostor nebo přímo jejich součástí, považujeme za nezbytné osadit tyto vybrané kotelny detekčním zařízením, které upozorní akusticky i světelně na únik plynu:" vysvětlil starosta Karel Filip.
Celkově se jedná o instalaci osmi detekcí úniku plynu a deseti gsm bran s příslušenstvím. Ve dvou kotelnách bude ponechán funkční detektor plynu.

Nejvýhodnější nabídku podala firma Josefa Fořta ve výši téměř sto devadesát osm tisíc korun bez DPH. S DPH částka přesáhne dvě stě třicet tisíc korun.