Ve věznici v současné době realizují projekt S mentorem přes Rubikon. "Program Mentoring poskytuje vězněným osobám podporu v přípravě na propuštění a pomoc po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Je přímo zaměřen na práci s vězněnými osobami v procesu přípravy na propuštění. Základním principem spolupráce je aktivizace a posílení schopností zvládat svou životní situaci, podpora přijetí zodpovědnosti za svůj život, za sebe a své činy," popsala mluvčí věznice Anna Richtrová.

Spolupráce začala již před několika měsíci, kdy si vybraní odsouzení vytvořili s odborným poradcem individuální plán, který je zaměřen na pomoc při zajištění bydlení a dalších materiálních potřeb, pomoc při hledání zaměstnání, získání pracovních návyků, rozvoj rodinných vztahů a podpůrných sociálních kontaktů nebo řešení finanční situace. "Specifickou aktivitou projektu jsou Pohovory nanečisto, které mají odsouzené připravit v bezpečném prostředí na případné získání zaměstnání po propuštění z výkonu trestu," doplnila Richtrová s tím, že odsouzení trénovali v rámci pohovorů odpovědi na běžné i specifické dotazy, na které může být obtížné odpovědět – otázky na mezery v životopisu, nízká kvalifikace nebo trestní minulost.

Počáteční nervozita

Na počátku pohovorů byla na odsouzených vidět nervozita a strach, který pomalu ustupovaly a přišlo uvolnění a úsměv. To potvrdila i slova jednoho z účastníků: „Bylo to v pohodě, nebyl to žádný stres, možná na začátku pro mě, ale pak už to bylo v pohodě.“

Všichni odsouzení absolvovali pět kol pohovorů, které jim pomohly zvýšit sebevědomí a pocit, že mají možnost změnit svůj život po propuštění. "Shodují se, že získali nějaké nabídky a cenné rady, jak uspět na trhu práce – víc se chválit, umět prodat to, co umí. Pocítili, že se zaměstnavatelé snaží svým zaměstnancům pomoci a cítili vstřícnost vůči lidem s trestní minulostí," dodala Richtrová.

Zaměstnavatelé vyzdvihovali připravenost, vyzrálost, inteligenci i komunikační dovednosti případných kandidátů. „Jsem přesvědčená, že jeden z odsouzených mne kontaktuje a nastoupí k nám do společnosti. Dalším dvěma jsem dala kontakt. Pocitově bych řekla, že jejich úroveň vyjadřování a prezentace byla na vysoké úrovni. U některých kandidátů bylo znát, že tu práci chtějí a myslí to vážně," uvedla personalistka z firmy Zepris. To doplňuje i personalistka firmy Lindab: „Překvapilo mě odhodlání všech, jak chtějí pracovat, jak se chtějí polepšit. Já jim to věřím určitě a hrozně bych jim přála to, aby jim to zůstalo.“

Odborné poradkyně z RUBIKON Centra budou s vězněnými osobami nadále spolupracovat na osobních schůzkách a probírat zpětné vazby a doporučení zaměstnavatelů.