V sokolovně došlo před nedávnem k výměně oken, tentokrát jde ovšem o výrazně větší investici za zhruba 20 milionů korun. „Opravy děláme po fázích. Také sály by si do budoucna určitě zasloužily modernizovat. Celková rekonstrukce včetně skeletu by ovšem byla ohromnou investicí, která by se náklady blížila nové knihovně,“ poznamenal rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Dotační výzva v rámci integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj je určena právě pro národní kulturní památky. „Přesné podmínky výzvy dosud nejsou známy, ale předpokládá se, že budou obdobné jako v předchozím programovacím období. Výše dotace v předchozím období byla 85 procent celkových způsobilých výdajů. Za těchto podmínek by město mohlo obdržet dotaci až 16 milionů korun,“ informovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

V rámci rekonstrukce bude vyměněna dosluhující střešní krytina za novou měděnou, včetně plechování, svodů a žlabů, oprav krovů a stropních konstrukcí i podhledů nad velkým a malým sálem.

Počítá se i s úpravou sociálního zařízení na bezbariérové. Bezbariérovost objektů a otevření památek veřejnosti totiž bývá podmínkou těchto dotací. Pokud město se svou žádostí uspěje, na střeše se bude pracovat v příštím a v následujícím roce.

Z historie rakovnické sokolovny

Je nejvýznamnější předválečnou stavbou ve městě. Postavena byla v roce 1914 v Tyršově ulici poblíž městského parku. Autorem plánů je známý český architekt Otakar Novotný, který o dva roky dříve projektoval Lexovu vilu v Čermákových sadech. Dne 30. března 1913 byl položen základní kámen sokolovny. Dostavěna byla těsně před první světovou válkou, během níž sloužila jako lazaret Červeného kříže. V roce 1929 se vedle sokolovny otevřelo i letní cvičiště, které od té doby prodělalo několik proměn. V souvislosti s politickými zvraty byla sokolovna od roku 1941 předávána různým uživatelům a správcům. Až v roce 2005 bylo právo užívání převedeno zpět na Sokol. Kromě toho ji využívá také Lokomotiva. Díky unikátnosti, kdy se i interiéry dochovaly téměř v původní podobě, byla sokolovna před šesti lety vyhlášena národní kulturní památkou, po hradu Křivoklát jako druhá stavba na Rakovnicku.