Přes sdružení mikroregion Balkán se požádalo o dotaci z Programu obnovy venkova. Celkové náklady se zde odhadují okolo sto tisíc korun. Rovněž Slabce, ale již individuálně, požádaly o dotaci na regeneraci veřejné zeleně. Úpravy a regenerace se budou týkat především zámeckého parku, který navštěvují jak žáci z místní základní školy, tak starší občané, kteří zde hledají klid, a v neposlední řadě se zde také konají svatební obřady, jejichž počet neustále nabývá. „Budoucím novomanželům můžeme zajistit obřad zde v zámeckém parku a nebo i v prostranství zříceniny hradu Krakovce. Když počasí nepřeje, pak se obřad koná v obřadní síni slabeckého zámku. Proto si myslím, že se o park musíme i nadále s velkou náležitostí starat,“ komentoval starosta Slabec Filip Celba. V Modřejovicích se i nadále pokračuje s úpravou veřejné zeleně. Zde se jedná především o průřez a ošetření lipové aleje. Práce zde by měly být ukončeny v následujících měsících.