Ředitelka školy Dana Vondrušková vysvětlila: „Vrátili se tak 
k dlouhodobému projektu, na kterém pracovali v loňském roce. Podíleli se na něm společně žáci prvních až pátých ročníků." Aktuální vystoupení už ale bylo bez páťáků, kteří v září odešli na druhý stupeň do jiných škol. Hovoříme o projektu s názvem Po cestách a hradech doby Karla IV., který připravily místní akční skupiny (MAS) Rakovnicko, Posázaví a Pomalší. Z rakovnického okresu se do něho zapojily celkem čtyři školy.
Připomeňme, že se projektu věnovali školáci z Kněževsi, Chrášťan, Mšeci a Kolešovic od ledna až do května loňského školního roku. Pak se setkali na hradě Křivoklát. Dorazili tehdy na hrad v dobových kostýmech a připravili si pestrá vystoupení a představili i svá umělecká díla týkající se doby Karla IV. Ta pak byla k vidění ve věži Huderka. Kněževeští tehdy na hradě zaujali hudebním vystoupením doprovázeným mluveným slovem.

Stejné pásmo kněževeští školáci předvedli nyní v předvánočním čase předškolákům.„Moc se nám líbilo to, že jsme si mohli zazpívat a také vystavené předměty," shodly se malé děti z mateřinky.

Ředitelka školy Dana Vondrušková připomněla, že škola je ráda za to, že jim byla nabídnuta práce na tomto projektu, neboť ho zařadila do výuky. Děti se tak v jednotlivých předmětech seznamovaly s historií hradu Křivoklátu a s dobou Karla IV.
Ve výtvarných předmětech a dílnách vyráběly předměty, které souvisejí také s tou dobou, modelovaly, malovaly puzzle s výjevy z té doby. Vyráběly maketu hradu, která jim dala hodně práce, i makety křivoklátských lesů. „Včlenili jsme projekt do všech vzdělávacích oblastí, předmětů, tedy i školní družiny a volnočasových aktivit," zdůraznila Dana Vondrušková s tím, že děti po celé pololetí doslova žily prací na projektu. Vystoupení i výtvarné činnosti s nimi připravovaly všechny učitelky. Na hudební části pak měla velký podíl učitelka Anna Ryvolová, která vyučovala hudební výchovu. „Pracovala na něm celá škola. To je ta výhoda malotřídního uspořádání, že všechny děti i učitelé se mají možnost podílet na všech činnostech školy. Každý si našel něco, v čem je dobrý, a ukázal, co v něm je. Někdo je nadán výtvarně, někdo hezky zpívá, jiný recituje. V každém žákovi je nějaký skrytý talent a poklad a je dobře, když ho může ukázat. I v dalším životě pak ví, kudy by jeho další cesta mohla vést. Pozná i sám sebe," dodala Dana Vondrušková.

Práce prý měli hodně. Zároveň totiž měli na starosti i další velký projekt s názvem Už rostou, který se týkal přírodovědného učiva. „Sešlo se nám i období, kdy jsme dělali dva projekty současně. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to díky ochotě a pracovitosti učitelek a dětí. Mám radost, když nás společná práce všechny těší," zdůraznila Vondrušková a dodala, že se práce dětí tématicky hodily k výstavě přílepského řezbáře Libora Daenemarka a mutějovického keramika Jiřího Duchka, která byla rovněž na úřadě k vidění. „Tak jsme sem výrobky, které máme jinak vystaveny ve škole, také přenesli, pozvali děti ze školky a ve spolupráci s vedením městyse jsme tuto malou slavnost uspořádali," dodala ředitelka školy.

Ve spolupráci s MASkou je naplánováno slavnostní předání odměn za realizaci projektu. Mělo by se tak stát během školní vánoční besídky. Besídka se koná ve čtvrtek 
18. prosince od 16 hodin ve školní tělocvičně. „Srdečně zveme všechny, kdo by se měl zájem přijít podívat. Chci pozvat i naše bývalé páťáky, kteří se podíleli na akci velkým dílem. Co si budeme povídat, ti nejstarší zastanou vždy nejvíc práce," doplnila Vondrušková. ⋌