Jsou cizinci přínosem pro pracovní trh?
Na okrese Rakovník pracují občané z jiných zemí Evropské unie poměrně ve velkém počtu. Jedná se v menším počtu o specialisty, odborníky s technickým vzděláním, zdravotníky, ve větším počtu pak k nám přijíždějí občané Slovenska na sezónní práce, nejčastěji ve chmelu. Cizinci z třetích zemí pracují v České republice pouze na základě vydaného pracovního povolení. V našem regionu má vydáno pracovní povolení 51 osob.

Jak na ně nahlíží úřad práce, mají zaměstnavatelé o jejich služby zájem a mají úřady nějaké problémy s cizinci?
Úřad práce eviduje všechny občany EU, kteří zde legálně pracují. Každý zaměstnavatel má povinnost nahlásit výkon činnosti občana EU na ÚP nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Vydávání pracovních povolení je velmi přísně posuzováno, přednost pro zaměstnání dostávají vždy čeští občané a občané EU.

Jsou pro cizince připravené nějaké rekvalifikační kurzy?
Cizinci nemají žádné výjimky, mohou se účastnit všech rekvalifikačních kurzů tak, jako uchazeči české národnosti po splnění stanovených podmínek. Existuje však řada grantových projektů podporovaných z Evropského sociálního fondu, kterých se mohou cizí státní příslušníci zúčastnit. Tyto projekty jsou „šité na míru", nabízejí je např. pražské společnosti prostřednictvím propagačních letáků. A je to poradenství a asistence, sociální poradenství, kurzy ČJ, různé informační semináře, orientace na trhu práce. Realizoval se i projekt pro ženy muslimky.

Nabízí úřad práce v Rakovníku volná pracovní místa v zahraničí v rámci EU?
Zájemce odkazujeme na portál evropské mobility kde je zveřejněno 1 822 826 volných pracovních míst EU. Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou uvedené plánované a probíhající náborové akce do zemí EU, které aktuálně zveřejňujeme na nástěnkách v budově úřadu. Poslední nabídka je ze 14. dubna, a to deset míst švédské firmy.

Jak je lidé využívají?
Zájemci se informují u kontaktní osoby na ÚP o volných místech a pracovních podmínkách v evropských zemích, nejčastěji dotazy směřují na Německo, Velkou Británii, Španělsko, Belgii, Holandsko. Odpovídáme i na emailové dotazy lidí, plánujících práci za hranicemi, nebo pracujících venku, před návratem do ČR.

Jaká věková skupina nejčastěji odjíždí do zahraničí za prací?
Do světa vyjíždějí spíše mladší ročníky, nebo absolventi, kteří jsou alespoň minimálně jazykově vybaveni.

O které profese je největší zájem?
Naši uchazeči se zajímají většinou o nekvalifikované pomocné práce, z odbornějších pozic je pak zájem o zedníky, skladníky, automechaniky, pečovatelky a podobně.

Jaké mají lidé zkušenosti s prací v zahraničí?
Příkladem může být řidič kamionu v Německu, kde vydělá více než v ČR, ale německý řidič by pracoval za mnohem vyšší mzdu. Dotyčný byl spokojený s dodržováním pracovních podmínek a jednáním zaměstnavatele. Dobrou zkušenost máme s pozicemi kuchař, řezník, kteří vyráží zpravidla v letním období do turistických rezortů. Výhodou těchto profesí je zajištění ubytování, stravování a dobrý výdělek.