Ten evidoval k pátku minulého týdne celkem 2026 uchazečů o zaměstnání. V minulém týdnu bylo nově do evidence přijato 44 uchazečů, z toho 7 absolventů. Vyřazeno jich pak bylo rovných 50, z toho 5 absolventů a 5 uchazečů bylo vyřazeno sankčně. Počet volných míst v regionu je 225.