Po připojení České republiky k Evropské unii se úřady práce staly součástí sítě EURES (Evropské služby zaměstnanosti). Tato síť usnadní volný pohyb pracovních sil mezi evropskými zeměmi. Pokud sháníte práci v zahraničí nebo brigádu, informace vám poskytne kontaktní osoba EURES na Úřadu práce v Rakovníku.

Možnost

„Hlavním cílem je poskytnout informace a poradit zájemci, který hledá práci, či brigádu v zahraničí, nejedná se o přímé zprostředkování práce. Kontaktuje nás poměrně hodně zájemců, ale v podvědomí naše služby lidé nemají. Pokud zájemce přijde, najdeme mu konkrétní nabídky i užitečné webové stránky, kde si najde potřebné údaje o zemi a co všechno zajistit před odjezdem do země,“ uvedla Jitka Ledvinová, kontaktní osoba EURES z Úřadu práce v Rakovníku.
V každém kraji je jeden EURES poradce, který komunikuje například se dvěma zeměmi Evropské unie a dál rozesílá informace ostatním kontaktním osobám EURES v kraji. Samotné země často sami rozesílají nabídky práce a poté se v Praze konají pohovory, kde se zájemce dozví, zda je přijat a nemusí kvůli tomu do příslušné země.
„Největší zájem je samozřejmě o anglicky mluvící země, hlavně o Velkou Británii. U německy mluvicích zemí je problém s pracovním povolením, a proto je potřeba shánět brigádu už v dubnu. Nejčastějšími sezonními pracemi jsou sběr různého ovoce a výpomoc v hotelových zařízení, samozřejmostí je znalost cizího jazyka. Užitečné jsou i zmiňované webové stránky a různé odkazy. Najdete si zde příslušnou zemi s nabídkou volných míst, jednoduché návody s příklady životopisů a důležité informace ohledně životních a pracovních podmínek,“ prozradila kontaktní osoba EURES Jitka Ledvinová.
Není nic jednoduššího, než se zeptat, zařídit vše potřebné a vyjet do zahraničí. „Často udržujeme i zpětnou vazbu s uchazeči, sami se nám ozvou, jak se jim daří,“ uvedla na závěr Ledvinová. Více informací http://portal.mpsv.cz/eures.