Chod obce zná ale velmi dobře. V roce 1995 nastoupila po mateřské dovolené na obecní úřad a postupně pracovala na všech odděleních úřadu. Na post starostky postoupila ze stavebního úřadu.  Hned po volbách mají v Čisté napilno. Po ustavujícím zasedání ještě v listopadu bylo svoláno první zastupitelstvo, v prosinci další.

Radnice

Jedním z nejhlavnějších úkolů, který přesáhl do dalšího volebního období, je dokončení opravy radnice. Po vyklizení půdních a sklepních prostor, zateplení střechy a opravy druhého nadzemního podlaží čeká radnici oprava přízemí a nová fasáda. Ještě letos je v plánu odvodnění budovy, okopání omítek a zavedení nových rozvodů topení a vody. Práce se rozjedou podle toho, jak dovolí počasí.

Starostka Blanka Čebišová k opravě budovy vysvětlila: „Celá rekonstrukce je naplánována tak, aby se úřad co nejvíce přiblížil lidem, protože je tu pro ně. V přízemí bude podatelna, kde si lidé vyřídí různé platby, kopírování, občanské průkazy a nebudou muset stoupat do patra. Moc si pochvalovali, když jsme kvůli rekonstrukci seděli všichni dole.“

Obnoví se také veřejná knihovna s internetem a veřejné bezbariérové WC. Na jaře se začne s výměnou oken. Poslední etapou rekonstrukce je fasáda. „Ještě nevíme, jak práce spojíme, při fasádě se musí vybudovat více jak dvoumetrová průhledná clona, která ochrání fasádu budovy od znečištění ze silnice. Bez ní by byla fasáda za chvíli zničená od kamionů,“ mínila Čebišová.

S radnicí souvisí další úkol a to obnova pomníku padlých. Dříve byl umístěn na budově, kvůli rekonstrukci je sundán. Vrátit ho zpět je z hlediska dnešních stavebních technologií nevhodné. Bude stát tedy samostatně na litinových sloupcích se žulovými deskami v čele budovy. Samozřejmostí je i obnova veškerých nápisů.

Kanalizace

Další prioritou je rekonstrukce a dostavba kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod. Na tu má obec již územní rozhodnutí. V obci funguje kořenová čistírna odpadních vod, její provoz je povolen do roku 2015. „Musíme přemýšlet, co dál. Na novou čistírnu už máme projekt a měla by stát v místech té dnešní, tj. za mlýnem,“ řekla Blanka Čebišová.

V příštím roce se také dočká opravy socha sv. Prokopa na Zdeslavi u památné lípy. Podle posudku restaurátora zastupitelé zažádají o dotaci Fond kultury a obnovy památek.

V obci je dále potřeba běžná údržba, například prořezání lipové aleje směrem k nádraží či obnova zeleně na hřbitově.

Kultura

Ani na kulturní život se nezapomene. Právě se sestavuje kulturní výbor, jehož členové mají už nějaké plány. Samozřejmě se uskuteční pravidelné akce, jako je například mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu, vánoční koncert v kostele a školní ples. Zastupitelé podpoří také místní spolky.

Drobnou, ale potřebnou akcí je obnova místního rozhlasu. Do rozběhnutí opravy radnice fungoval ještě starý přístroj na gramofonové desky. Ten je nyní nevyhovující.

Obecní úřad chce ještě do konce roku nebo začátkem příštího zakoupit přístroj nový. Vedení rozhlasu po obci je celkem v pořádku. „I když rozesíláme SMS zprávy, rozhlas v obci chybí, lidé jsou na něj zvyklí. Bylo to zase něco jiného,“ konstatovala Čebišová.

Plány ale sahají ještě dále. „Po dokončení opravy radnice a kanalizace by bylo vhodné zrekonstruovat náměstí Václavské a nám. J. Vrchlického,“ plánuje starostka Čebišová, „ale to je opravdu dost vzdálená budoucnost.“