A to kvůli údajné odpovědi, kterou obdržela úřednice od starosty, když se poptávala na stížnost, kterou podala na tajemnici MěÚ Rakovník Elišku Holkovou kvůli výkonu její práce. Titzlová podle svých slov obdržela od Zdeňka Nejdla odpověď, že podaná stížnost byla projednána odborovou organizací. Ta však vydala stanovisko, že žádnou věc neprojednávala.

„Když už jste zvolen, tak bych vás chtěla poprosit, abyste příště nelhal. Mít v čele města starostu, který lže, mne uráží,“ pronesla na úvod diskuze Titzlová, čímž odstartovala výměnu názorů mezi ní a starostou města. „Buďte konkrétní! Možná, domnívám se, nejste spokojená s odpovědí na stížnost, kterou jste podala, a že tam bylo nějaké tvrzení, se kterým se neztotožňujete a tvrdíte, že je to lež. Tvrdím, že jsem v tom tvrzení uvedl informace, které jsem měl v té době k dispozici. Nevím, na co přesně narážíte,“ odpověděl Nejdl.

Titzlová znou promluvila do mikrofonu a byla konkrétnější: „Když jsem si stěžovala na práci paní tajemnice, tak jste mi odpověděl, že moje stížnost byla projednána odborovou organizací. Stanovisko té odborové organizace však je, že žádná stížnost projednána nebyla. Takže jste se podepsal, asi jen podepsal, že lžete.“

„Víte moc dobře, že jednání bylo svoláno, vy jste tam bohužel nebyla, takže tam bylo uvedeno, že proběhlo jednání, kde se to mělo projednat, ale vy jste tam nebyla, takže to nesplnilo všechny náležitosti,“ uvedl Nejdl a dodal: „Další schůzka je svolána na desátého. Věřím, že se jí zúčastníte.“

„Pane starosto, opakovaně lžete. Napsal jste mi, že moje stížnost byla projednána 2. června a já mám stanovisko od odborové organizace, že žádné jednání nebylo,“ odvětila Titzlová. Následně ukončil starosta tuto diskuzi. S dalším příspěvkem již nikdo nevystoupil.