„Čekají nás ještě některé dodělávky, například zastřešení vchodu pro vozidla záchranné služby, zateplení celé budovy s fasádou a dokončení zákrokového sálku. Nicméně před týdnem v pondělí jsme v dopoledních hodinách cestou nového urgentního příjmu přijali do nemocnice první pacienty,“ konstatoval Ondřej Dostál, ředitel nemocnice.

Urgentní příjem je umístěn tak, aby byl dobře přístupný přes parkoviště pro pacienty a pro příjezd složek integrovaného záchranného systému a měl blízkou návaznost na Radiologické oddělení a laboratorní komplement.

Oddělení ARIM je umístěno přímo nad urgentním příjmem, čímž je zajištěna krátká cesta pacienta v ohrožení života k plné péči na specializované oddělení. V UP jsou umístěny akutní interní ambulance, akutní chirurgická ambulance, zákrokový sálek, sádrovna, šest expektačních lůžek (lůžka s možností monitorace pro pacienty vyžadujících krátké diagnostické a terapeutické sledování bez nutnosti hospitalizace), jeden box s možností izolace nebo i komplexní toalety pacienta.

O pacienty bude pečovat zejména tým lékařů a sester ze současné akutní interní a chirurgické ambulance a oddělení bude v provozu non stop. V případě potřeby bude přijímat i složitější nemocné z lékařské pohotovostní služby.

„Ve stejné době jsme přestěhovali také celé interní oddělení ze starší budovy do nově opraveného oddělení ve 4. patře výškové budovy. Do jedné budovy se tím kompletně přestěhoval provoz všech akutních oddělení,“ připomněl Dostál.

Nová Interna bude mít 14 pokojů, 10 je dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízením, jeden pokoj je s možností stálé monitorace vitálních funkcí tzv. intermediární. V případě nutnosti mohou být interní pacienti hospitalizováni i na 5. patře, kde jsou lůžka chirurgická i sdílená s jinými odbornostmi.

Den otevřených dveří v Masarykově nemocnici v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod

Na interně se bude o pacienty starat tým sester a sanitářů pod vedením nové vrchní sestry Gabriely Veverkové Medunové, která přešla na naše oddělení z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a lékaři vedení primářem Martinem Kačerem z Fakultní nemocnice Plzeň.

„Paní Medunová pracuje ve vedení interního oddělení od letošního ledna. Po zdravotnické škole v Berouně začala pracovat v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, vystudovala Vysokou školu zdravotnickou obor ošetřovatelství a získala tak bakalářský titul. Rakovník je její rodné město a bydlí s manželem v nedaleké Lužné. Chtěla by lidi vést a spojovat tak, aby se cítili dobře nejen pacienti, ale i personál a nadále zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče,“ řekl na adresu sestry ředitel nemocnice.

Primář Martin Kačer vede interní oddělení od února tohoto roku. Před nástupem do rakovnické nemocnice působil 13let jako lékař a odborný asistent na nefrologickém úseku I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Masarykovu nemocnici si jako své další působiště vybral pro příležitost vést a dále rozvíjet v praxi již dobře zavedené interní oddělení. Jeho cílem je zavádět na svém pracovišti nejnovější postupy a technologie v interní medicíně, podporovat pokračující vzdělávání personálu, zvýšit efektivitu péče o pacienty a v neposlední řadě se starat o spokojenost pacientů s poskytovanými službami.

„Všem zaměstnancům na obou odděleních přeji ať se jim v novém prostředí dobře pracuje, ať jim práce přináší uspokojení v podobě vyléčených a spokojených pacientů. Našim nemocným přeji brzké uzdravení a tým špičkových odborníků se vstřícným a chápavým přístupem,“ uzavřel Dostál.