„Za války dával tatínek pana Albrechta mému dědovi mlynáři Josefu Čechovi načerno obilí, ze kterého on vyráběl mouku místním lidem, aby netrpěli hlady. Další mlynář ze Slabec Kohout byl za tuto činnost popraven,“ upřesnil spojení rodu Croyů se Slabcemi majitel Čechova mlýna a Elektroskanzenu ve Šlovicích Petr Čech. Princ Albrecht Croy je i čestným občanem městyse Slabce. Ve mlýně měl přednášku také rakovnický spisovatel Roman Hartl. Ta byla na téma jeho nové knihy, ve které se zmiňuje mimo jiné také o rodu Croyů a o mlynáři Čechovi. Návštěvníci si mohli ve mlýně prohlédnout i výstavu obrazů malířky Evy Bláhové.

O kulturní program se postaral taneční soubor Senomatských žen, zazpívali a zatančili Malí Furianti, nebo orientální tanečnice z rakovnické Harmonie. Své vystoupení tu měli i pravnoučata mlynáře Václava Čecha. A neslavilo se jen ve Slabcích. V pátek se konaly oslavy 10. výročí od vzniku Elektroskanzenu ve Šlovicích, kde se vyráběla elektřina právě pro pohon mlýna ve Slabcích. Do Elektroskanzenu přijel vnuk Emila Kolbena, nejvýznamnějšího českého elektrotechnika, starosta Rakovníka Pavel Jenšovský s manželkou, nebo vnučka Karla Proška, známého pytláka z knih Oty Pavla. „V těchto dnech u nás natáčí nový seriál o rybách Jakub Vágner. Tak mě napadlo, že bychom při této příležitosti mohli Jakuba Vágnera pasovat na krále rybářů,“ vyprávěl Petr Čech.