Mnozí mu mají za zlé, že se pro město udělala sice spousta práce, ale neprůhledným stylem a i prý bez výběrových řízení. Ustavující zastupitelstvo tedy odstartovalo změnu. Na nejvyšší post byl veřejnou volbou zvolen nadpoloviční většinou zastupitelů Karel Filip ( nezávislý - ČSSD). Do funkce místostarostky Libuše Vosátková (nezávislá - MPR).

O funkci starosty se rozhodovalo mezi dvěma kandidáty. Občanská Demokratická strana (ODS) navrhla stávajícího starostu Pavla Vaice. Koalice stran České strany sociálně demokratické, Sdružení nezávislých kandidátů Město pro rodinu (SNK – MPR), TOP 09, Strany zelených (SZ), Křesťanskodemokratické unie (KDU ČSL) a Sdružení nezávislých kandidátů – Závislí navrhla Karla Filipa (nezávislý - ČSSD).

Na funkci místostarosty se koalice shodla s opozici. Společně navrhovali pouze jednoho kandidáta, respektive kandidátku, a to Libuši Vosátkovou (nezávislá - MPR)

Oba nejvyšší zastupitelé budou pracovat ve svých funkcích jako uvolnění.