Vedle klasických předmětů, jako je český jazyk a literatura, matematiky či angličtina a němčina, prokazují čtvrťáci znalosti například také z biologie, zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie, ale i španělského, ruského či francouzského jazyka.