Ulice Palackého směrem od křižovatky Čs. Legií a Sixtova náměstí bude až k uzavřené části obousměrná, část ulice Palackého směrem od Husova náměstí až k uzavírce bude přístupna obousměrně právě z Husova náměstí. Po dobu uzavírky bude v ulici omezeno parkování. Uzavírka se uskuteční v rámci modernizace parkovacího systému na Husově náměstí.