Pomohou tyto značky cyklistům v Rakovníku? Jak je známo, ve městě je doprava složitá Projet na kole hlavními křižovatkami po čtrnácté hodině je téměř o život. Takže buď dobrá vůle nechat auto doma a vyrazit na kole nakonec vezme za své, nebo cyklisté kličkují mezi chodci na chodníku.

Nejprve o jednotlivých značkách: Dodatková tabulka Povolený směr jízdy cyklistů umožňuje řazení cyklistů ve víceproudých komunikacích odlišně od řazení ostatní dopravy. Tím se cyklisté přesunou z vnitřních jízdních pruhů do pravého.

Další dodatkovou tabulkou je Návěst doporučeného odbočení vlevo. Ta dává možnost bezpečného odbočení skupin cyklistů vlevo na frekventovaných křižovatkách.

Piktogramový koridor pro cyklisty nedává cyklistům žádná přednostní práva, ale upozorňuje řidiče na vyšší frekvenci cyklistů.

Značka Vjezd cyklistů v protisměru povolen umožňuje projet jednosměrnou ulici v protisměru. Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce umožní přejet silnici u přechodu, aniž by cyklisté museli seskočit z kola.

Z pěti značek přicházejí pro naše město v úvahu zatím pouze dvě, jmenované jako poslední. První tři značky se hodí do velkých měst s širokými ulicemi a pro hodně frekventované komunikace.

Rakovník

V současné době je průjezd městem pro cyklisty nebezpečný. Bohužel v Rakovníku je šíře komunikací daná a pro vymezení pruhu pouze pro cyklisty zde není místo. Tak to potvrdil i Ladislav Heller, vedoucí Dopravního inspektorátu v Rakovníku:

„Cyklistům by ušetřila cestu jízda v protisměru, například na náměstí, Ale když si představím, jak kolem dokola stojí auta a další projíždějí, a ještě do toho cyklisty, je to tam hodně úzké. Určitě by docházelo k mnoha úrazům.“

Stejně by to dopadlo i u vjezdu na náměstí v Palackého ulici. Tam by cyklisté snad museli jezdit po chodníku. Zrovna tak i cesta po nábřeží. Zde také parkují auta a rozhodně se nesmí zapomínat na to, že pro průjezd komunikací musí zůstat alespoň tři metry.

Přimknutý přechod

Jediná značka, o které je jasno už nyní, je přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce. „Ta by měla být u přechodů pro chodce přes mosty v Nádražní a Ottově ulici. Tady obě silnice přetíná cyklostezka, tím se jízda usnadní zejména rodinám s dětmi,“ vysvětlil Heller

Dalo by se tedy říci, že nejbezpečněji je na cyklostezkách. Rakovník opřádá celkem hustá síť. Jenže aby se na ně člověk dostal, musí vždy přejet přes nejhorší křižovatky ve městě. Bohužel, ani na stezce není uplně bezpečno. Často tam potkáte skupinu jezdců na koních nebo vrávorající jedince na in–line bruslích. „Několikrát jsem tam potkal motorkáře nebo jezdce na motorových kolech, zejména na trati Chlum, Lašovice. Při tom nemá nikdo z nich na stezce co dělat,“ potvrdil Heller.