Den otevřených dveří má v rakovnickém archivu už dlouholetou tradici, ale pracovníci pokaždé připraví nějakou novou zajímavost.

„Snažíme se lidem ukázat, co vše může archiv poskytnout, protože někteří lidé jsou stále rozpačití a neví, co shromažďujeme," řekla v úvodu ředitelka archivu Renata Mayerová.

Archiválií může být nejen psaný text, ale fotografie, grafická karta, nebo zvukový záznam. Právě ten posloužil při výstavě o trampingu, protože jsou na něm uchované vzpomínky trampů, kteří už nežijí. Z písemností lidé viděli nejstarší kroniku města Rakovníka z roku 1836 vázanou v kůži, jejíž první stránky jsou v němčině. V ní byla nalistována zmínka o Čermákových sadech, které nyní výrazně změnily podobu.

Z kronik nejmladšího typu byly vystaveny ty z let 1985 až 1991. Další píše kronikářka Jiřina Adamcová. „Každá kronika má úvodní partii. A ještě dnes se stále píší ručně dokumentním inkoustem, i když už je povolena elektronická podoba. Většina kronikářů ji ještě k tomu píše rukou, protože je to výpověď doby a písmo jí dává reprezentativní podobu," podotkla ředitelka.

K vidění byl i původní mobiliář, skříň s kartony z doby kolem roku 1906 z Vysoké brány.