Nová vodovodní přípojka podle plánů ovšem nebude sloužit pouze areálu Tyršova koupaliště, ale připojit se na vodovodní řad budou moci také majitelé okolních objektů. V současné době zde taková možnost není. Proto radní na jednom z předchozích zasedání rozhodli vypsat zadávací řízení k podání nabídky na prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky do areálu zdejšího Tyršova koupaliště. Kromě toho se zadávací řízení také týká následné opravy zdejší komunikace. Ta bude opravena kvůli dalším investicím provizorně.

„Vodovodní řad se přivede až do areálu Tyršova koupaliště a pokud bude zájem, mohou se na řad připojit další zájemci z této lokality. Proto jsme se rozhodli, že i následně povrch komunikace se neopraví hned živicí, ale bude zde použit recyklát. V další etapě se totiž počítá s odkanalizováním areálu, takže to bude znamenat znovu rozkopání silnice," vysvětlil provizorní opravu Miroslav Samaš, místostarosta města.

V současné době je podle radnice na vodovodní řad napojen pouze zrekonstruovaný objekt sociálního zařízení. Tyršovo koupaliště čerpá pitnou vodu z vlastní studny. Stejně tak v areálu prozatím chybí kanalizace.

„Postupujeme dále, aby se kvalita poskytovaných služeb návštěvníkům v areálu Tyršova koupaliště nadále zlepšovala," informovala Alida Štulajterová, tisková mluvčí rakovnické radnice.

Areál Tyršova koupaliště postupně prochází obnovou. Jen v předchozích letech tu bylo vybudováno nové sociální zařízení a sprchy, jsou tu nově opravená hřiště. Město Rakovník postupně také celý areál zvelebuje. Na oficiálních stránkách města najdete studii, jak by mohlo Tyršovo koupaliště v budoucnu vypadat, ovšem vzhledem k vysokým investicím budou opravy a rekonstrukce rozděleny do několika etap. Vedení rakovnické radnice se před rokem nechalo slyšet, že by chtělo navrátit koupališti jeho slávu a lesk z třicátých let minulého století.

To ovšem nebude tak jednoduché.

Od roku 2014 je zde moderní sociální zázemí, navíc dnešní požadavky a nároky návštěvníků jsou zcela jiné.

„Je potřeba také postupovat v souladu s dnešními normami a podmínkami. Právě proto jsme oslovili architektonické studio, aby nám připravilo nějakou vizualizaci, jak by mělo Tyršovo koupaliště vypadat, abychom mohli pokračovat v dalších rekonstrukcích, které jsou zde plánované v dalších letech," řekl před časem Miroslav Samaš.

Architektonickou studii vytvořila pro město společnost A1 za bezmála osmdesát tisíc korun.

Ve studii, která je k nahlédnutí na oficiálních stránkách města, se počítá s vytvořením nových parkovacích míst, vzniknout by měly písčité pláže, vodní atrakce i dětský bazén. Nově by v areálu měla vzniknout také další budova se sociálním zařízením pro návštěvníky.