Ty budou mít nové omítky včetně obkladů a zařizovacích předmětů.

„Vše musí být opraveno nejpozději do prosince letošního roku. Věřím, že se projekt zdaří. Zatím nám i napomáhá relativně teplé počasí v tomto ročním období," řekla starostka Eva Janotová.

V objektu Benzinol dříve byly sklady pohonných hmot podniku Benzina. Později objekt využívalo Ministerstvo obrany ČR ke skladování pohonných hmot a ostatních výrobků pro armádu.

V roce dva tisíce pět na žádost obce Kněževes byl areál bezúplatně převeden z Ministerstva obrany do majetku obce Kněževes. V územním plánu zastupitelé obce schválili v těchto prostorách plochy výroby a skladování i drobnou a řemeslnou výrobu.

Nyní areál využívají firmy pro parkování jak nákladních, tak osobních vozidel, autoopravárenství, skladování materiálu. Dále je část areálu včetně skladů využívána pro muzeum historických kolejových vozidel nebo k potřebám městyse.

V minulosti už byly opraveny střechy na několika objektech v rámci první etapy. Nyní celkové náklady na opravu činí dva miliony šest tisíc osm set třicet dva korun.

Obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši jeden milion pět set pět tisíc sto dvacet čtyři koruny. Finanční podíl obce je téměř pět set dva tisíce korun.

Práce realizuje rakovnická firma, která vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenovou nabídkou.