V současné době platí dohoda mezi městem a Středočeským krajem o zápůjčce pozemků. Úřadu Středočeského kraje patří porosty, budovy a vybavení.

Zahradu spravuje Střední zemědělská škola v Rakovníku a také se stará o její rozvoj. Zápůjčka byla sjednána za jednu korunu a ve smlouvě také stojí, že zahrada nevyprodukuje nic na prodej. Díky této dohodě krajský úřad poskytl prostředky alespoň na minimální rekonstrukci a tím se vyřešil havarijní stav některých zařízení.

„Během půl roku se podařilo opravit střechu provozní budovy. Dále se zrekonstruoval závlahový systém, což není na rozdíl od střechy vidět, ale je zcela funkční a v suchých měsících se osvědčil. Ještě před začátkem prací si k němu samozřejmě řekli své i zahradníci. Nyní máme možnost zavlažovat celou zahradu manuálním způsobem. Při rekonstrukci jsme připravili část závlah na využití automatizovaného systému hlavně na travnatých plochách," řekl ředitel Střední zemědělské školy v Rakovníku Ivan Kup.

Automatické závlahy by posloužily i při výuce studentů. Celková investice do oprav dosáhla tří set osmdesáti tisíc korun. „Bez podpory kraje bychom opravy nemohli uskutečnit," zkonstatoval Kup.

Výročí
Botanická zahrada je zakládajícím členem Unie botanických zahrad v ČR. Vznikla v dubnu 2005. Nyní unie čítá třicet členů. V příštím roce rakovnická zahrada oslaví padesát let od svého založení. Každý rok jeden ze členů unie připravuje pro ty ostatní botanické družení. Je většinou dvoudenní. Při něm se sjedou ostatní pracovníci botanických zahrad na hostitelskou zahradu, kde je pro ně připraven odborný i společenský program. Letos to bude 23. a 24. srpna v Jablůnkově.

„Právě u příležitosti výročí budeme příští rok hostit pracovníky z botanických zahrad. Předpokládáme, že se setkání uskuteční na konci srpna příštího roku," řekl František Pazdera, učitel odborných předmětů na zemědělské škole a vedoucí botanické zahrady.

Zvláštnosti zahrady
Protože rakovnická botanická zahrada slouží k výuce žáků zemědělské školy, má na rozdíl například od velkých univerzitních zahrad určitá specifika.

Jedním z největších je botanický systém. V něm roste na oddělených záhonech několik set rostlin řazených podle své příbuznosti. Kromě okrasných tu rostou i hospodářsky významné (například historické odrůdy obilovin), dále i plevely.

Vedle botanického je tu i systém hospodářský. Rostliny v něm jsou řazeny podle užitku a podle toho, proč lidé rostliny pěstují. Hospodářské oddělení nyní nahradila relaxační část zahrady.

V zahradě se postupně shromažďují velké sbírky rostlin ze středomořské flóry, áronovité rostliny, severoamerické špirlice a ukázka mokřadů a zahradního rašeliniště.

Náhradní výsadba
Ještě jednu zvláštnost rakovnická zahrada má. Za každý pokácený strom ve městě je nutné vysadit nový. Tuhle možnost zahrada nabízí. S městským úřadem je dohodnutý takzvaný princip náhradní výsadby. „Připravili jsme zhruba patnáct zajímavých dřevin, které postupně doplní sbírky v botanické zahradě. Přijít mohou i soukromé osoby. Jen zaplatí rostlinu, výsadbu a hlavně je zajištěna i následná péče," vysvětlil František Pazdera. Pak mohou strom chodit pozorovat. Na zahradě se dokonce už odehrála svatba.

Zahrada má otevřeno během celého léta ve všední dny od sedmi do čtrnácti hodin. Po dohodě s Václavem Laňkou je možné ji navštívit i o víkendech. Biolog Václav Laňka podá k prohlídce i odborný výklad.

Samozřejmě zahrada otevře své brány i během rakovnického posvícení.

„Je těžké vybrat tu nejhezčí rostlinu ze dvou tisíc druhů. Každý, kdo přijde, si musí tu svoji vybrat sám," zkonstatoval Pazdera.

V těchto dnech tu kvete subtropický kalokvět a tropický křín. Ten se pěstuje v tropických sklenících. Obě rostliny tady úspěšně přezimují na experimentálním záhonu při dostatečně hluboké výsadbě a zimním krytí. Kalokvět kvete celé prázdniny.

Dále kvete motýlí zahrada. Keře budley, které letos hodně vymrzly, postupně nahrazuje i divoce rostoucí mohutný sadec konopáč. Motýly také přitahuje fialově kvetoucí shorakvět, routa i floxy.