Po dohodě s Technickými službami Nové Strašecí, které osvětlení provozují, byla vypracována projektová dokumentace a cenová nabídka. Ta činí na celou realizaci díla téměř 64 500 korun včetně DPH. V rozpočtu města je na doplnění veřejného osvětlení počítáno s jedním milionem korun. Doplnění lamp v ulici Čelechovická bylo zahrnuto do realizace v letošním roce.

„Financování je tedy zahrnuto v rozpočtu. Proto není nutné přijímat rozpočtové opatření," vysvětlil starosta Karel Filip. Dosavadní průběh zimy umožňuje začít s pracemi.