V předchozích dvou letech byla vánočním osvětlením ozdobena bývalá radnice (ZUŠ), budova městského úřadu či gymnázia. Město osvětlení získalo zdarma v rámci prezentace firmy, která má ve městě pobočku.

O letošním vánočním čase dojde k ozdobení i dalších budov v centru. Ve spodní části náměstí ale i v přilehlých uličkách přibudou na domech světelné krápníky, převěsy, světelná fontána či fiberglassové koule. Před jídelnou budou ozdobeny čtyři stromy světelnými řetězy.

„S jednatelkou společnosti byly projednány možnosti rozšíření, navrhujeme doplnění osvětlení formou nájemní smlouvy na tři roky. Předpokládané náklady budou činit 10 až 20 tisíc korun, bez práce za instalace. Kromě toho bude nutné uzavřít smlouvu s majiteli domů v dolní části náměstí,“ uvedl starosta Karel Filip.