„Vše je zatím v přípravné fázi. Byla vypracována dokumentace pro územní řízení a v současné době máme územní rozhodnutí v právní moci. Nyní se připravuje dokumentace pro stavební řízení, abychom poté mohli konečně požádat o dotaci. Když vše dobře dopadne, mohlo by se začít v příštím roce,“ přiblížila starostka Jana Tlapáková.

Předběžný rozpočet na zhotovení kanalizace i čistírny se pohybuje kolem 70 milionů korun. „Určitě to není zanedbatelná částka a obec tato akce zatíží. Něco máme našetřeno, část rozpočtu by měla pokrýt dotace a na zbylou částku bychom si případně vzali úvěr,“ doplnila starostka.

Stavba by měla probíhat po etapách. Nejprve by se vybudovala čistírna odpadních vod, poté by měly následovat jednotlivé větve kanalizace. Situaci poněkud komplikuje přítomnost hned dvou železničních drah v severním a západním kraji obce. „Viadukt nad silnicí na Kněževes je velmi úzký. Na protlačení sítí je tam málo místa. V zemi je uložena voda, telefon, plyn, ale snad se to podaří naplánovat,“ shrnula Jana Tlapáková.

Kanalizace by se měla týkat pouze Chrášťan. Nový Dvůr, který je jedinou místní částí obce, je vzdálený více než dva kilometry. „Na propojení je Nový Dvůr od nás příliš daleko. Problematické je i napojení na Nesuchyni, neboť jižně od ní povede D6. Řešením by byla například kořenová čistírna, ale počítáme se svážením do čistírny v Chrášťanech,“ poznamenala chrášťanská starostka.

Přípravy na stavbu kanalizace ale nejsou jedinými plány obce pro letošní rok. V plánu je rekonstrukce chodníků od fotbalového hřiště ke kapličce a od kaple sv. Barbory směrem ke Kolešovce. Dále se bude pokračovat v opravách školy a školky. Probíhají také úpravy požární zbrojnice na etapy. „Vloni se opravila garáž a vyměnila vrata, letos bychom měli opravit druhou garáž, protože tam spadl strop. Oprava je důležitá i proto, že jsme žádali o dotaci na nový dopravní automobil,“ upozornila Tlapáková.

Chrášťany postihla v loňském roce mohutná vichřice, a tak obec plánuje rovněž obnovu zeleně. Vichřice zde totiž zdevastovala spoustu stromů. A to nejen na návsi. Postihla také areál mateřské školy, kde vítr zničil všechny tamní javory.

Úpravy by se měly týkat i fotbalového hřiště. „Vloni se vyměnil záchytný systém za brankou, letos bychom chtěli umístit druhý. A také se plánuje v severní části obce a v části Nového Dvora vybudovat nové veřejné osvětlení. To souvisí s náhradou venkovního elektrického vedení za kabelové,“ vyjmenovala další plány obce Jana Tlapáková.