„Připojili se všechny domy včetně chalupářů. Rekonstrukce vodovodu vyšla zhruba na milion dvě stě tisíc korun. Z toho milion sto dvacet korun činila dotace," vypočítával starosta obce Antonín Tauber.

Voda do obce proudí z vlastních studní samospádem. Pouze se rozvádí po obci elektrickými čerpadly přes úpravnu vody na odstranění dusičnanů. Lidé tady tak zaplatí za vodu zřejmě nejmenší sazbu, a to tisíc dvě stě korun za rok. Ještě před tím tu stihli místní část rekonstrukce vodovodu z obecních zdrojů.

„Netušili jsme, že by mohla dotace vyjít," doplnil starosta obce Tauber.
To obyvatelé obce Tlestky patřící k Drahouši takové štěstí nemají. Vody mají sice dostatek ve vlastních studnách, ale ta není pitná. Obsahuje většinou mnoho dusičnanů a pesticidů.

„Chceme proto i tam zajistit pitnou vodu, a to prostřednictvím úpraven vody zabudovaných u každého domu. Obeslali jsme už několik firem. Ještě uvidíme, jaký bude zájem občanů. Počítáme, že bychom přispěli z obecního rozpočtu určitou částkou na nákup úpravny vody u každého domu. Jak velká částka to bude, jsme ještě nerozhodli," uvedl starosta.

Lepší prostředí pro pořádání kulturních a společenských akcí, kterých je tu během roku bezpočet, mají obyvatelé v hostinci v Drahouši. Ten patří obci a provozovatelé ho mají v pronájmu. V sále hostince je nový parket a nový nábytek.

Jednou z nejbližších kulturních akcí je vycházka obcí Drahouš a okolím spojená s poznáváním historie. Každý dobrovolník si nastuduje kousek z historie tohoto kraje. Vycházka je plánována na sedmého března. Na Drahouši nevynechají ani oslavu MDŽ. Protože vloni zvítězili v klání o Krakovecký meč, čeká Drahoušské letos šestého června uspořádání dalšího klání u nich doma.
Další významnou akcí, která se vloni podařila, je oprava hrobů a památníku obětí válek na společném hřbitově mezi Drahouší a Tlestkami. Nový vzhled získal hrob ze druhé světové války a pomník padlým z první světové války. Dva roky obec žádala Ministerstvo obrany ČR o dotaci na obnovu těchto hrobů. Vloni získala zhruba čtyři sta tisíc korun.

Z této částky byl vybudován nový hrob válečných zajatců druhé světové války, vojáků Sovětského svazu, z tiské žuly. Ten původní z roku 1974, vyrobený z terasa, vzal za své.

Dále byl opraven památník obětem první světové války, který vybudovali obyvatelé Drahouše v roce 1928. Rekonstruoval ho Bartoloměj Štěrba z Kozojed.

Dohotovil u něj kříž, patníky, okrasné řetězy. Pamětní deska se jmény padlých se jako zázrakem v obci zachovala ukrytá, což nebývá v bývalých Sudetech, kam Drahouš patří, zvykem. Tam, kde se rozhodli pomník obětem první světové války obnovit, se jména, většinou původních německých obyvatel, jen těžko dohledávají.