Několik let se tak například starala o stále pěkný vzhled hrobky slavné rodiny Ottových, kteří byli majiteli a zakladateli legendární rakovnické továrny na mýdlo. Rodina této dynastie má na rakovnickém hřbitově důstojný hrob. Jaroslava Bláhová popsala: „Začalo to tím, když zemřela jejich hospodyně Růženka Jirušová, která se tu o hrobku starávala. Ještě nežli zemřela, tak mě požádala, abych tu štafetu převzala po ní."

Krásné gesto rodiny Ottů bylo, když nechali Růženku umístit do svého hrobu na rakovnickém hřbitově. „Manžel Marie z rodiny Ottů, Hanuš, řekl: Celý život sloužila u Ottů, tak bude s rodinou i po své smrti," vysvětlila Jaroslava Bláhová.

Jelikož ale na hrobě stojí velká socha, bylo třeba určitých bezpečnostních opatření při hýbání s deskou, a to i písemných. „Kameník Ladislav Humpál mě upozornil, že i když budou zvedat sochu sebeopatrněji, tak by se mohlo něco stát. A tak mi rodina Ottova poslala prohlášení od advokáta, které všichni podepsali, že pokud by se něco stalo při zvedání desky a ukládání urny s ostatky Růženky do hrobky, že to berou na svoji odpovědnost," popsala Jaroslava Bláhová.

Dnes už se Jaroslava Bláhová o hrob rodiny Ottových nestará. „Zavolala jsem dceři Františka Otty, která žije v Praze. Navrhla jsem jí, aby službu objednala, a tak ji dnes dělá firma Ladislava Humpála a dělá ji dobře. Nedávno například sochu umyli, a proto je dnes tak krásně vidět na dálku. Vše pěkně udržují," pochválila Jaroslava Bláhová.

Na podzim loňského roku přišlo Jaroslavě Bláhové smuteční oznámení, že zemřel Vladimír Rydlo, manžel Dáši Rydlové rozené Ottové.
„V urnovém háji je malý hrob rodiny Rydlů, což byla známá rakovnická rodina. Občas tam také zapálím svíčku. To není problém," upozornila Jaroslava Bláhová.

Svíčku zapálí také na hrobě kamarádky Jarmily Janotové, kdysi zdravotní sestřičky z rakovnické nemocnice. „O ten se pěkně stará její rodina, ale když vidím, že jsou tam uschlé květiny, tak je vyhodím, smetu listí," doplnila Jaroslava Bláhová. Nejvíce je jí prý líto opuštěných hrobů. „Obzvláště když vím, že jejich rodina to sem nemá daleko a neumí udržovat svůj hrob. Přeci na něj nemusí nic dávat. Stačí, když se otře deska a udržuje se v čistotě," upozornila Jaroslava Bláhová.