Škola nedávno obdržela z kraje 550 tisíc korun a postupně rekonstruuje toalety i sprchy. V plánu je také dovybavení tří počítačových učeben. „Dvě z nich bychom potřebovali obnovit co nejdříve, protože technika dosluhuje a učni i studenti cestovního ruchu nové počítače potřebují. Místnosti máme jinak opravené,“ konstatoval ředitel Karel Mencl. Vybavení do jedné učebny by mělo vyjít na zhruba půl milionu korun.

Co se týče vzniku nových objektů, prioritou je nyní stavba dílen, na kterou je již objednáno vypracování projektu. Poté bude následovat územní řízení a stavební povolení. „Truhláře máme v pronájmu a potřebujeme pro ně nové dílny, stejně jako pro zedníky a kominíky. Rozvody bychom nechali udělat od profesionálů, ale ostatní práci bychom zajistili sami,“ pronesl Mencl.

Náklady se odhadují na 28 milionů korun a je do nich zahrnuto i vybavení. Akce by se měla financovat z evropského fondu.

Vedení ISŠ zakoupilo pozemek za školní budovou za dva miliony korun, který se připravuje na přístavbu. Ta bude zahrnovat šatny a místnost pro cvičební pomůcky, posilovnu a chodbu. Celý krček bude propojen s další budovou, kde bude umístěna kuchyň, jídelna, výdejna, sociální zařízení pro personál, ale také kanceláře, tři učebny či aula. Celá přístavba má být 80 metrů dlouhá. Naplánován je také nový výtah mezi současnou budovou a novostavbou, aby byly objekty bezbariérové. „Jen za pronájem jídelny a kuchyně dáváme za rok půl milionu korun, dále si musíme pronajímat tělocvičnu. Proto chceme také pořídit nafukovací halu. Například pozemní hokejisté by tam rádi trénovali, také učni na intru by zde mohli trávit svůj čas. Do dílen bychom během víkendu mohli rovněž pouštět i veřejnost,“ plánuje ředitel.

Přístavba by měla vyjít na přibližně 55 milionů korun včetně vybavení. Výměna povrchu na hřišti a postavení nové nafukovací haly má stát více než 6 milionů korun.

Další finance by později potřeboval také zevnějšek stávající školní budovy.