„Samý kámen, proláklina a podobně. Jezdí tam každý rok desítky dětí včetně mne společně s dětmi. A letos je to tam vážně špatné," ozval se do redakce Rakovnického deníku Vladimír Klein z nedalekého sídliště zvaného Bendovka. Je- mu dávají za pravdu nejen další rodiče ze sídliště, ale také například rodiče z Mýtské ulice.

„Řekla bych, že je to jedno z nejbezpečnějších míst pro dovádění dětí v zimě, nevím, kam bych jinak s dětmi chodila," nechala se slyšet Irena Pidrmanová. Jenže. Děti nakonec budou mít kde bezpečně sáňkovat. Vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Rakovník Ivo Žďánský v reakci Rakovnickému deníku napsal, že k uklizení koryta v lesoparku Jamka dojde ještě před letošní zimou.

„Po šestnáctém srpnu jsme řešili urgentnější opravy, a to komunikací, chodníků a dalších škod na budovách ohrožujících zdraví a majetek lidí, a tak tomu je doposud. V současné době se opravuje odvodňovací žlab na Komenského náměstí a další," vysvětlil vedoucí odboru správy majetku Ivo Žďánský, proč ještě není lesopark v Jamce uklizený a pokračoval: „S odstraněním kamenů, které jsou pouze na takzvané sáňkařské dráze, se počítá při podzimních pracích na plochách zeleně, ale až po odstranění spadaného listí. Kromě odstranění kamenů budou upraveny, a to pouze v rámci takzvané sáňkařské dráhy, případné naplaveniny a erozní rýhy."

Do budoucna by mělo takovému znečištění zamezit odvodnění ulice Nad Jamkou. Zde v současné době žádné odvodnění není a podle vedoucího odboru Iva Žďánského ani není v silách odboru odvodňovací systém zřídit. „Nejedná se o opravu či údržbu, kterou je odbor správy majetku pověřen. Jedná se o kompletní rekonstrukci této ulice, která je tuším zařazena v zásobníku investičních akcí odboru výstavby a investic," poznamenal Ivo Žďánský.

Není to dráha

Vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Rakovník Ivo Žďánský připomněl, že ve městě je vedena oficiálně pouze jedna sáňkařská dráha, která je umístěna nad sídlištěm Zátiší. Ostatní plochy, kde se obvykle sáňkuje, tedy i koryto v lesoparku Jamka, jsou pouze plochy veřejné zeleně, účelové komunikace nebo neudržované místní komunikace, které jsou pro tyto účely využívané.

„Projekt sáňkářské dráhy v Jamce je v projektu celkové rekonstrukce lesoparku Jamka, který je několik let starý a nerealizovaný. Jinak je třeba si uvědomit, že se jedná o les zvláštního určení, kde má přednost spíše růst specifické lesní zeleně a ponechání ploch přirozenému vývoji," dodal vedoucí odboru Ivo Žďánský.