Moderní technologie, ať chceme či nikoliv, čím dál více ovlivňují naše životy a stále více budeme na nich jako lidstvo závislejší. Již dnes se vymýšlejí projekty a programy, které mají nahradit „běžnou” rutinní činnost člověka. V Jesenici se budou snažit zavést do praxe řadu vychytávek. Jednou z nich by mohl být i takzvaný chytrý kemp. Stručně řečeno - návštěvník by se tu měl obejít bez pomoci recepční.

„Návštěvník přijede do kempu, na recepci si pomocí kódu, který mu byl zaslán na mobilní telefon, otevře skříňku, kde najde klíče, vše potřebné k ubytování a také další informace. Poté se vydá do své chaty. V kempu by pak měly být umístěny i další informační systémy, kde by se například návštěvník dozvěděl tipy na výlet po okolí, ale také by tu byly jízdní řády a podobně,” nastínil fungování moderního kempu Jan Polák, starosta města Jesenice.

Ovšem s tím, že radnice si je vědoma toho, že kemp navštěvují také lidé starších generací a proto moderní systém bude zkoušen mimo sezonu. „Chceme jej vyzkoušet a uvést do praxe. Pokud by se nám to podařilo, mohlo by to být zajímavé i pro další obce,” poznamenal starosta.

Chytrý kemp ovšem není pouze jediný projekt, který v Jesenici plánují zavést do běžné praxe. Po městě jsou již nyní rozmístěna chytrá čidla, která monitorují kvalitu ovzduší, hladinu ozonu, prachových částic a dalších škodlivin. Zároveň čidla slouží jako meteorologické stanice. Nyní bude vedení města zhruba rok sbírat data a poté dojde k jejich analýze. Podle slov starosty města mohou data odhalit, kde ve městě a ve kterém ročním období je velmi špatný vzduch a na tuto lokalitu se tak bude moci město zaměřit. „Můžeme odhalit, že tu například někdo nevhodně topí,” vysvětlil Jan Polák.

Chytrá čidla jsou již nainstalována v prostorách školních zařízení. Mají jeden jediný úkol - hlídat koncentraci oxidu uhličitého a v případě, že jeho koncentrace je již nadlimitní, na tabletu upozorní vyučujícího o nutnosti větrat. V základní škole chtějí tento proces dovézt k plné automatizaci - čidla by byla napojena na vzduchovou techniku, která by se sama spustila. „Komplexních řešení je mnoho a vše dá různě propojit. Například z dat z venkovních čidel bude i zřejmé, kdy je vhodná doba k větrání v dané lokalitě,” uzavřel starosta.