Každý, kdo se přijde podívat do areálu jeslí, určitě nebude litovat. Na vlastní oči se může přesvědčit, že děti tráví čas v krásném prostředí v přítomnosti sympatických pracovníků, které se o děti dokáží postarat.
„Ráno už u nás byly tři maminky, které měli zájem. Doufáme, že přijdou další, které by chtěli našich služeb využít,“ řekla vedoucí sestra Alena Benešová.
Rakovnické jesle nabízejí tři druhy služeb. Některé děti chodí do jeslí celý měsíc. Jedinou podmínkou je, že maminka dítěte přichází o rodičovský příspěvek. Cena se pohybuje okolo dvou tisíc korun. Dále ale mohou děti docházet jen pět dní v měsíci a maminka může pobírat od sociálního úřadu příspěvek. V tom případě zaplatí tisíc pět set korun. „Poslední druh služby, který poskytujeme je, že maminka si může vybrat kterýkoli den, kdy děťátko umístí do jeslí. Využívají to hlavně proto, že se chodí vzdělávat. Máme tady stálé klienty, kteří chodí pravidelně. Cena za tuto službu je šedesát korun na den,“ uvedla Benešová.
Zpravidla mohou děti začít chodit do jeslí od osmnácti měsíců, pokud je však dítě zdatnější, může přijít dříve. Z jeslí děti odcházejí ve třech letech. Pokud ale dovrší věku tří let například na jaře, mohou v jesličkách zůstat dokonce prázdnin.
A jaký je denní režim dětí? Příjem dětí je do osmi hodin, pak následuje volná hra a rozcvička. „Nezapomínáme ani na hygienu, protože je důležité, aby se ji děti naučili. Každý den je takzvané výchovné zaměstnání, což je zaměstnání výchovné, hudební, výtvarné, rozumové, tělesné a pracovní. Děláme to hlavně formou hry, aby se děti naučily ty základní věci. Mezi ně patří rozpoznávání barev a zvířátek. Je to taková průprava před tou mateřskou školou,“ řekla Alena Benešová. Děti mají zajištěný oběd, po kterém následuje polední klid. Děti odpočívají ve stabilní ložnici s postýlkami. Děti nejsou ochuzené ani o „besídky“. Jesle spolupracují s mateřskou školou v Lukách. Vzájemně se navštěvují a při té příležitosti si s nimi zatancují, zazpívají, zarecitují a vymění dárečky.
Alena Benešová také dodala, že jesle spolupracují t s domovem Ráček, se kterým mají velmi dobré vztahy. Pro domov Ráček vaří, dělají svačiny a topí. Oni jim zase pomáhají s údržbou.
A jaká se chystá novinka? „Platilo, že venkovské děti měly měsíční pobyt u nás za pět tisíc korun. Tím pádem k nám venkovské děti moc nechodily, byly jen vyjímky. Minulý týden rada odsouhlasila, že od ledna bude cena pro všechny stejná, tedy dva tisíce korun. Jsme za to rádi, a doufáme že se nám začne hlásit více dětí,“ dodala vedoucí sestra Alena Benešová.