Uvnitř by zůstala jediná vesnička – Karlova Ves. A právě proto zajímal vedení obce aktuální názor místních obyvatel na to, že by se jejich domovy staly součástí národního parku.

A tak se zde stejně jako v Roztokách uskutečnila anketa, ve které se měli vyjádřit, zda si jeho vyhlášení přejí. Podle starostky Ivety Kohoutové se zpátky mělo vrátit jen necelých čtyřicet procent rozdaných anketních lístků. Dvaatřicet procent z toho se vyjádřilo proti vyhlášení národního parku.

Čísla tedy hovoří jasně. Ankety se bohužel zúčastnila necelá polovina obyvatel Karlovy Vsi a vycházet z tohoto výsledku dost dobře nejde. Není průkazný.
Anketu okomentovala Iveta Kohoutová takto: „Tento výsledek pro nás nic neznamená. Myslíme si, že by o podobné věci měli diskutovat především odborníci. My jsme laická veřejnost a náš názor určitě nemůže být ten, který tuto otázku rozhodne." A poté ještě doplnila svůj osobní názor: „A především si myslím, že je to věc státu, zda chce peníze z těžby, a nebo jestli chce lesy chránit."

Stanoviska obcí Křivoklátska k tomu, zda chtějí nebo nechtějí Národní park Křivoklátsko, by měla být známa ve druhé polovině letošního roku. Středočeský kraj jeho vyhlášení podporuje, ale nechce jít proti názoru obcí stejně jako Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Podle jeho současného ministra Richarda Brabce (ANO) je připraveno tuto myšlenku případně pomoci zrealizovat, ale jen v případě, že uvidí zájem z regionu.
Podle průzkumu Rakovnického deníku se řada zde žijících lidí obává především toho, že akt vyhlášení národního parku trvale vyjímá rozlehlý krajinný celek z hospodářské činnosti člověka. Domnívají se také, že zdejší krajina už nikdy nebude taková jako před tím. Že na dotčených územích bude ničit les vichřice, požáry nebo kůrovec, aniž by mu mohl pomoci lidský zásah, protože to je podle zastánců parku: přirozená součást přírodních procesů.

K dalším obavám se už před časem vyjádřil vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla. Slíbil, že cyklisté budou mít právo vjezdu i do prvních zón národního parku po zpevněných komunikacích. Obyvatelé obcí v národním parku a jim blízké osoby nebudou omezeny ve vstupu oproti stávajícímu stavu.
A také řekl, že rybolov na Berounce bude bez regulací nad rámec platných zákonů. Těžba dřeva by měla pokrýt náklady na těžbu a výsadbu.