Práce na výstavbě splaškové kanalizační sítě v II. a III. etapě začali v září minulého roku. A počítá se s vybudováním sítě hlavního kanalizačního řádu dlouhé více než pět kilometrů. Napojeno na kanalizaci bude po dokončení projektu dalších 291 trvale žijících obyvatel. „Tím dojde k výraznému snížení množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových i podzemních vod,“ řekla Alena Králičková, starostka městyse Kněževes.

„Potřebné peníze k financování kanalizační sítě jsme získali z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního fondu životního prostředí ve výši 10.559.515,- korun,“ uvedla Králičková. Zbytek částky hradí městys ze svých zdrojů.