Na opravu střechy městys využije dotaci z Fondu rozvoje venkova ze Středočeského kraje ve výši přesahující jeden milion korun, přičemž odhadované náklady oprav činí 1,33 milionu korun.

„Každá obec v kraji měla možnost využít dotaci podle počtu obyvatel, a tak jsme se rozhodli pro opravu střechy u sušárny. Ta je v havarijním stavu a chtěli jsme budovu zachránit,“ vysvětluje starostka Kněževsi Alena Králičková. Hotovo by mělo být do konce listopadu.

V průběhu prosince letošního roku by se rovněž mělo začít s druhou a třetí etapou úprav bývalých stájí památkového objektu čp. 102, kde dříve býval hostinec. Městys se ucházel o dotaci u Středočeského kraje v loňském roce, ale neuspěl. Nyní už má schválenu podporu ve výši sedmi milionů korun z MAS Rakovnicko.

„První etapu, která se týkala zajištění statiky budovy, kanalizaci, elektroinstalaci a úpravu schodiště, jsme hradili ze svého rozpočtu, avšak tyto náklady budeme moci v rámci dotace rovněž uplatnit. Druhá a třetí etapa se bude týkat přízemí objektu a venkovních úprav,“ nastiňuje Králičková.

V přízemí vznikne komunitní centrum, v prvním patře se počítá rovněž s muzeem chmelařství. „Bude se jednat pouze o menší muzeum, kde se vystaví dokumenty a lehčí předměty. Jeho zřízení je ovšem součástí další etapy,“ upozorňuje starostka.