Jedná se o vybudování hlavních řadů kanalizace a kanalizační přípojky k nemovitostem. Dotace z OPŽP činí 10 milionů 780 tisíc korun. Zbylých více než devět milionů hradí městys.

„Kanalizace je pro městys největší zátěž, spoluúčast státu není závratně veliká a při našem malém rozpočtu nás její výstavba finančně dost zatíží. Je ale dobře, že jsme měli nějaké peníze našetřené a nemuseli si vzít úvěr na spoluúčast,“ podotýká starostka Kněževsi Alena Králičková. I proto šly ostatní nákladné projekty v současnosti stranou. „Museli jsme zastavit větší výdaje, jako jsou opravy chodníků, komunikací. Po jejím dokončení však opět budeme pokračovat v úpravě obce,“ potvrzuje kněževeská starostka.

Co se týká úpravy komunikací, nejpalčivější se zdá být situace v ulici Jižní, kde se uskutečnila první etapa výstavby kanalizace. „Nyní aktualizujeme projektovou dokumentaci, abychom příští rok mohli požádat o dotaci a mohli začít s opravou. Máme tu i kratší komunikace, které by bylo zapotřebí rekonstruovat, ale tato je nejdelší a je zde nejvíc rodinných domů,“ přibližuje Alena Králičková.

Oprava Jižní ulice, která je dlouhá zhruba 750 metrů, by včetně chodníků vyšla přibližně na osm milionů korun. Čerstvě opraveny jsou naopak komunikace Štrosova, Tyršova a Chmelařská, kde se v nedávné době uskutečnila druhá a třetí etapa výstavby kanalizace.