Známí se pozdraví a s hrnkem čaje nebo svařeného vína a klábosí. Kromě knih se na člověka smějí veselé obrázky výtvarnice Marcely Alfonsové z Kladna. Některé vtipně doplňují básničky Milana Zimmermanna, které opět vytáhl ze šuplíku.

Za chvíli spustí Hradní Duo vánoční koledy a písně. Nad tím vším ještě bdí desítky strážných andělů z rukou malých čtenářů. Zkrátka obrázku předvánoční pohody tady vůbec nic nechybí. Čas plyne o něco pomaleji, než tam venku a člověku se ani nechce odejít. Pro potěchu těla (těm hladovým) se podává čertovská bramboračka od paní ředitelky Mileny Křikavové a ďábelsky dobré párky.

Andělské dny

Andělíčky přinášely do knihovny nejdříve děti z mateřských školek, které sem přišly na mikulášskou nadílku, aby zaplašily čerty. Odevzdávaly je velkému andělovi, který tu s čerty byl.

Nápad přiblížila Milena Křikavová, ředitelka knihovny: „Letos jsme tu měli andělské dny. Andělíčky přinášeli všichni malí čtenáři, co sem chodí. Sešli se keramičtí, papíroví, látkoví, zkrátka koho co napadlo.“

Nejhezčí byli ti, kteří měli u sebe napsáno, čemu pomáhají. Byl tam třeba lavinový a bytový. V knihovně plánují všechna jejich dobra sepsat a shromáždit je třeba do nějaké brožurky. „Nejprve jsme chtěli vyhodnotit toho nejhezčího, ale nemohli jsme vybrat. Všichni jsou krásní,“ usmívá se Křikavová, „proto jsme všem dnes jen poděkovali.“

Andělé a andělíčci budou dětské oddělení knihovny hlídat ještě v lednu. Celé prostory jsou jimi krásně vyzdobeny. Proto si je nenechte ujít. Do světa dětí vrací obrázky Marcely Alfonsové. Výtvarnice, jak sama přiznala, stále vidí svět dětskýma očima a děti jsou pro ni velká inspirtace.