Hořovičky
Jak vyřešili úklid chodníků, popsal starosta obce Ivan Fides: „V Hokově uklízejí chodníky místní obyvatelé a my jim za to zaplatíme. V Hořovičkách chodníky čistí naši dva zaměstnanci. Zároveň zajišťují i jejich posyp v případě potřeby. Používají benzinovou frézu a malý traktor s radlicí. V dalších vsích, v Bukově a Vrbici, chodníky nejsou." Tady sníh odhrnuje také traktor s radlicí.

„Bohužel, lidé už si většinou chodníky před svými domy nezametají, až na některé výjimky, a to jsou převážně starší obyvatelé," zkonstatoval Ivan Fides.

Největší problém v obci dělají projíždějící auta s pluhy po hlavní silnici. Zaměstnanci chodníky pečlivě odmetou, ale pak stačí, aby projel jeden pluh vyšší rychlostí, a sníh je zpátky na chodnících a uklízí se nanovo.

Letošní zima zatím peníze z rozpočtu šetří. Někdy traktor vyjel dvakrát do měsíce, ale někdy i pětsetkrát do měsíce. Zimní údržba se v obci hradí ze společné položky Údržba chodníků a prostranství, takže se z ní náklady na zimní údržbu odpočítávají.

„Pokud je potřeba, rozpočet upravíme rozpočtovou změnou, nemůžeme na úkor peněz nechat chodníky zapadlé sněhem. Dosud jsme ale rozpočet na údržbu chodníků nepřekročili," vysvětloval starosta Ivan Fides.

Kolešovice
V Kolešovicích mají vlastní sněhovou radlici. Další stroj s radlicí udělají z travní sekačky. Stačí jen sundat žací zařízení a radlici namontovat.

„Přes zimu zaměstnáváme pět lidí z úřadu práce na zimní údržbu. Sníh budou odhrabávat i ručně hrably. Jinak silnice nesypeme, pouze chodníky. Jejich posyp zajistí opět zaměstnanci z úřadu práce. Jezdí zahradním traktůrkem s vozíkem a ručně pohazují štěrkem chodníky," popisoval postup starosta Martin Dvořák.

V obci totiž vůbec nepoužívají technickou sůl, pouze štěrk. A to i v případě ledovky. Posypou cestu zhruba metr širokou, aby se tudy dalo projít, případně projet na kole. O chodníky se převážně stará obec. Lidé si je zametají spíše výjimečně. Bydlí tu totiž řada lidí v důchodovém věku, a těm často síly nestačí, proto obec využívá pracovníků z úřadu práce. Ti jsou převážně místní a jsou rádi, že mají práci.
O krajské silnice se tu stará krajská správa a údržba silnic, ostatní protahuje obec.

„Když se jede po hlavní, tak ji také protáhneme, protože z ní sjíždíme na vedlejší silnice. Dále zajíždíme do Zderazi. Protahujeme otočku pro autobusy a k jednomu domu. Ostatní jsou u krajské komunikace," dodával Dvořák. Kromě Zderazi se ještě uklízí cesta v Heřmanově kolem chalup k ubytovnám Rakochmelu.

Traktor také projede chodníkem kolem kolešovického zámku. „Vše si už dokážeme zajistit sami. Dříve nám vypomáhali traktoristé Rakochmelu, ale jeden rok na to neměli kapacitu, tak jsme si k našemu traktoru dokoupili sněhovou radlici," doplnil starosta Martin Dvořák.