V kostele  sv. Markéty v Kroučové se konala „Vánoční bohoslužba". Účast byla převeliká, děti zazpívaly koledy a pak celý kostel zpíval pod vedením faráře koledy, které se krásně v kostele rozléhaly. Byla tam překrásná atmosféra, plná pohody.

Sám pan farář byl překvapen účastí a hlavně přítomnosti tolika mladých lidí a tím, že všichni do jednoho zpívají. Všem velký dík a mnoho zdraví do nového roku 2014 přeje za všechny Kroučováky Iveta Maierová