Na financování této opravy, která stála zhruba 1,2 milionu Kč, se podíly Arcibiskupství pražské, Město Rakovník a také stát formou dotace. Zbylá část rekonstrukce podlahy je odhadována na 1,7 milionu korun. Čtvrt milionu již získala Římskokatolická farnost Rakovník formou dotace, přesto se jedná o finančně velmi náročnou akci, která bude prováděna v několika etapách. „Dohodli jsme se s vikariátním stavebním technikem Jindřichem Matuškou, že bychom dlažbu nedali pod lavice, kde bychom pouze udělali záhrab, zaklopili jej dřevem a na to postavili lavice, abychom ušetřili alespoň půl milionu korun,“ uvedl rakovnický vikář Vojtěch Novák.

Průběžně restaurován je také mobiliář rakovnického kostela. Nedávno například prošla restaurováním cínová křtitelnice s figurálními reliéfy z konce 15. století, a to za 300 tisíc korun. „Plánujeme rovněž zrestaurovat plechem pobité pozdně gotické dveře do sakristie. Někdo už je kdysi spravoval, ale na mnoha místech chybí oplechování. Dveře se budou muset vysadit, odvézt a zrestaurovat, což bude stát přibližně 300 tisíc korun,“ odhaduje Novák.

Kromě toho se v budoucnu také počítá s novým osvětlením, které by mohlo vyjít na zhruba milion korun a dále s restaurování kostelních lavic a opravou varhan.

Rakovnický vikář Vojtěch Novák by v této věci očekával větší pomoc zejména od státu, ale i od města. „Tato nejcennější památka, jakou město má, si jistě zaslouží svoji péči. Bohužel státní podpora je směšná. Státní výtěžek z církevního majetku jen po roce 1989 činí 74 miliard a ani to nám stát nedá. Dostaneme pouze 58 miliard, a to se přitom vnitřní dluh na církevních objektech odhaduje na téměř dvojnásobek. Stát nám sebral krásné kostely a fungující domy a dal nám zpět ruiny, které si máme opravit a ještě jsme špatní, když na to nemáme peníze,“ dodal rakovnický vikář.