Obnova pískovcové dlažby se uskutečnila již loňském roce během léta a podzimu, v letošním roce se počítá s dokončením obnovy pískovcové dlažby v lodi chrámu.

Na financování této opravy, která stála zhruba 1,2 milionu Kč, se podílí Arcibiskupství pražské, Město Rakovník a také stát formou dotace.

Zbylá část rekonstrukce podlahy je odhadována na 1,7 milionu korun. Čtvrt milionu již získala Římskokatolická farnost Rakovník formou dotace, přesto se jedná o finančně velmi náročnou akci, která bude prováděna v několika etapách.

„Dohodli jsme se s vikariátním stavebním technikem Jindřichem Matuškou, že bychom dlažbu nedali pod lavice, kde bychom pouze udělali záhrab, zaklopili jej dřevem a na to postavili lavice, abychom ušetřili alespoň půl milionu korun,“ uvedl rakovnický vikář Vojtěch Novák.