„Dvanáct let se snažíme o to, aby byla v obci kanalizace a vodovod,“ uvedl starosta městyse, Milan Naď. Ze začátku na to ale neměli dostatek finančních prostředků. Celá stavba vyjde zhruba na dvaačtyřicet milionů korun. K realizaci jim pomohlo až Vodohospodářských sdružení západních Čech a dotace z ministerstva zemědělství. Městys měl už i zajištěný projekt a vybranou firmu, z výběrového řízení. Od roku 2016 ale čekají na vyřízení připomínek ke stavbě.

Přitom kanalizace a vodovod v Křivoklátě chybí takřka všem. Vodovod je zatím pouze v horní části městysu a ten je již dvě stě let starý. Stávající kanalizace v obci je také stará a je kořenová. Hotová je už i čistírna odpadních vod, která bude sloužit pro Křivoklát a také pro sousední Městečko.

V současné době je ale na ni napojen pouze bufet u parkoviště, veřejné záchody a dva domy. „V dnešní době se bez kanalizace neobejdeme,“ uvedl starosta městyse Milan Naď, který je velice rád, že se se stavbou může začít. A vodovod je v Křivoklátě také potřebný, studny v období sucha už lidem nestačí. Hlavně v horní části městyse studny v létě během období bez srážek vysychají. Stavba čistírny odpadních vod stála celkem patnáct milionů korun a v současné době je ve zkušebním provozu.

Kanalizace a vodovod budou ve stejném výkopu. Tím se výrazně sníží náklady na stavbu, než kdyby se sítě stavěli samostatně. Navíc budou budovány metodou pod vrtů, tak aby se co nejméně poškodili povrchy komunikací a chodníků. „Po vybudování páteřní kanalizace a vodovodu, uděláme v Křivoklátě nové povrchy některých komunikací,“ vysvětlil Naď.

Městys se snažil, co nejvíce snížit náklady občanů na vybudování přípojky. „Městys a Vodohospodářské sdružení západních Čech dodá kompletní technologického zařízení k čerpání odpadních vod, tedy plastovou nádrž, čerpadlo, automatické ovládání elektro,“ vysvětlil Naď.

Městys se sdružením také zafinancují zpracování projektové dokumentace přípojek a zařízení elektro, zajištění územního souhlasu nebo rozhodnutí pro přípojku na stavebním úřadě a také příspěvek k vyvedení potrubí vodovodní i kanalizační přípojky od hlavního řadu na hranici pozemku a osazení vodoměru na vodovodní potrubí.

Majitelé nemovitostí tak uhradí pouze napojení stávající kanalizace domu na čerpací jímku, výkop s chráničkou pro přívod elektro, výkop a tlakové potrubí kanalizační, případně vodovodní a osazení plastové čerpací jímky do země.