S revitalizací středu obce, kde se odehrává téměř veškeré kulturní dění a hlavně také tudy vede cesta ke zřícenině hradu Krakovec, kde před odchodem do Kostnice pobýval Jan Hus, by se mělo začít už v průběhu března. Na revitalizaci má sice obec podle podmínek dotace čas až někdy do listopadu, avšak vše by mělo být hotové do června letošního roku. I kvůli oslavám na hradě Krakovec k výročí upálení Jana Husa v Kostnici.

„Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že je potřeba s centrem obce něco udělat. Navíc poslední oprava návsi se uskutečnila v roce 1972," řekla Rakovnickému deníku starostka obce Jaroslava Čechová.V projektu se počítá hlavně s rekonstrukcí místních komunikací a také s úpravou veřejné zeleně.

„Některé cesty jsou již opravdu ve velmi, ale opravdu velmi špatném stavu. V projektu je také na jejich rekonstrukci nejvíce peněz," sdělila bližší informace Jaroslava Čechová.

Opravy se ale nedočkají pouze místní cesty, ale také různé vjezdy a výjezdy, na návsi bude také umístěno sedm nových laviček a také odpadkový koš.

„Kromě toho se zde provedou terénní úpravy kvůli odtoku vodu. Vše by mělo být vyspádováno tak, aby se voda nikde nedržela a odtékala. V současné době po deštích jsou zde místy obrovské kaluže vody," doplnila starostka Jaroslava Čechová.

Revitalizace se také dočká okolí zdejšího kulturního domu, kde by měl být vstup ze zámkové dlažby, zeleň zde bude ohraničena obrubníky, v projektu se nezapomíná na prostranství poblíž autobusové zastávky.

První etapou ale krášlení obce nekončí. Vedení obce podle starostky připravuje druhou etapu, která by měla být zaměřena na mosty, rybník a další vodní plochy.

Starostka Jaroslava Čechová pak Rakovnickému deníku ještě řekla, že není vyloučené, že přibudou i další etapy. „Chtěli jsme ale především začít centrem obce," zdůraznila.