Policistka Libuše Macáková doplnila pozitivní informaci z okolních obcí: „V obcích Kosobody, Chotěšov, Bedlno a Soseň nedošlo ve stejné době k žádnému přečinu ani přestupku.“

V současné době je na Obvodním oddělení policie Jesenice v přímém výkonu služby 9 policistů. „I vzhledem k tomuto stavu se oproti období 1. ledna 2011 až 1. července stejného roku počet přečinů podařilo snížit o 5 a počet přestupků o 11. Nepočítaje v to blokové řízení,“ upozornila na další příjemné zprávy Libuše Macáková s tím, že si jeseničtí policisté velmi pochvalují spolupráci se zastupiteli obcí a města Jesenice.

„Všichni zastupitelé obcí uvádějí, že práci s policií vítají a jsou ochotni spolupracovat i nad rámec své pracovní doby. Jen se stejně jako běžní občané obávají, aby úsporná opatření neměla vliv na celkovou bezpečnost v obcích a městě Jesenice,“ doplnila ke zprávě z Jesenicka Libuše Macáková.

Přečiny v Jesenici:

Ublížení na zdraví ⋌ 2
Ohrožení pod vlivem návykové látky ⋌ 4
Krádež ⋌7
Krádež – spáchaná vloupáním ⋌3
Výtržnictví ⋌ 3