Přísná bezpečnostní opatření zavedli již od začátku pandemie v krušovickém pivovaru a většina z nich včetně nošení roušek zůstala i v průběhu léta. „Kromě povinnosti roušek u vchodu do objektu měříme teplotu a zároveň také každý, kdo do pivovaru vstoupí, je povinen vydezinfikovat si ruce,“ uvedla Dita Vašíčková, mluvčí společnosti Heineken.

Desinfekční přípravky jsou k dispozici nejen na vrátnici, ale i napříč celým pivovarem. „Oddělili jsme také zaměstnance výroby od zaměstnanců administrativy, a to tak, aby nepřišli do kontaktu. Ti, kteří nejsou povahou své práce vázáni přímo k pivovaru, nyní pracují střídavě z domova na home office v rámci oddělených skupin,“ doplnila Vašíčková.

Také na závodě RAKO 3 v Lubné dodržují zaměstnanci maximální možnou preventivní ochranu, mytí rukou či bezpečné rozestupy. Společnost rovněž omezila zahraniční pracovní cesty a externí i interní návštěvy z jiných lokalit. „Omezujeme počty osob na schůzkách, snažíme se využívat online komunikace. Kanceláře s větší koncentrací osob pracují v týmech a využívají práci z domova,“ sdělila Pavla Nováková, manažerka komunikace společnosti Lasselsberger.

V závodních jídelnách zaměstnanci chodí na obědy podle časového rozvrhu tak, aby se nepotkávali zaměstnanci z jiných provozů. „Postupně opět zavádíme další opatření u vstupů na všechna pracoviště, kde měříme teplotu zaměstnanců i externistů,“ poznamenala Nováková.

Rozestupy, přepážky i měření teploty

Také ve Valeu jsou podle mluvčího společnosti Gábora Ifflanda hygienická opatření nezměněná již od března. „Vedle povinných roušek se snažíme pracoviště přeorganizovat tak, aby byly rozestupy co největší, vždy, když to umožňuje tvar výrobní linky. V některých kancelářích jsou i rozdělovací stěny z plexiskla. Stoly v kantýnách jsme kvůli rozestupům uzpůsobili tak, že zaměstnanci si mohou sednout pouze ob židli, nikoliv vedle sebe ani proti sobě,“ zdůraznil mluvčí.

Jeden ze závodů má i termokameru u vstupu. Pokud je u někoho detekována teplota vyšší než 37,5 stupně, jde automaticky do izolační místnosti, kde je mu teplota přeměřená manuálně a v případě vyšší teploty jde zaměstnanec domů. V druhém rakovnickém závodě se pak teplota měří manuálně při vstupu.

Ve společnosti Eberspächer došlo na jaře vlivem pandemie k razantnímu omezení výroby, nyní ovšem společnost funguje téměř na plný výkon. V létě bylo sice upuštěno od nošení roušek pro interní zaměstnance, tato povinnost ovšem opět platí, a to i pro externí osoby, které musí vyplnit prohlášení o bezinfekčnosti. Na vrátnici se rovněž měří namátkově teplota.

Zdejší jídelna omezila počet míst na 50 a zaměstnanci mají podle oddělení určená časová okna tak, aby se vystřídali všichni a nedocházelo k nadměrnému seskupování. „Zaměstnanci mají povinnost dodržovat rozestupy a hlavně klademe důraz na stále trvající zvýšenou hygienu. Intenzivně s nimi komunikujeme, aby se chovali ohleduplně a ihned sdělili svému nadřízenému, přijdou-li do styku s osobou, která má nebo by mohla mít pozitivní PCR test,“ dodala Michaela Keimarová, HR Managerka podniku.