Veřejné toalety v Rakovníku se nacházely do této chvíle na Husově náměstí. Avšak vzhledem k plánovanému odstavení z důvodu rekonstrukce objektu, kde vznikne moderní studijní centrum, jedná město o možnosti provozování WC na autobusovém nádraží. Společnost Anexia totiž nemá zájem toalety provozovat a nehodlá ani zajišťovat jejich další využití.

Rozhodnou radní

Dokonce mělo být přistoupeno k jejich rekonstrukci a vybudování samostatného vchodu, aby toalety nemusely být závislé na provozní době informační kanceláře, avšak z toho zřejmě nakonec sejde.

„Momentálně jednáme o dalších možnostech a nejspíše na příští schůzi rady města, tedy 18. listopadu dojde k revokaci usnesení týkající se stavební úpravy. Město samozřejmě chce, aby veřejné toalety na autobusovém nádraží byly, a proto hledá další případné možnosti,“ informovala Rakovnický deník tisková mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Naopak v Novém Strašecí dojde k vybudování nového objektu veřejných toalet, které nahradí ty stávající v části objektu čp. 191 na Komenského náměstí. „Chceme i nadále zlepšovat podmínky pro občany a návštěvníky města, proto jsme se rozhodli pro zkvalitnění i těchto služeb. Toalety jsou využívány hlavně při konání velkých akcí, jako je sraz veteránů či Zázraky vína, kdy pořadatelé museli objednávat Toi Toiky a nevypadalo to moc dobře,“ vysvětluje novostrašecký starosta Karel Filip.

Vyhrály toalety ve dvoře

Vedení města posoudilo několik možných variant a nakonec se rozhodlo nové veřejné toalety vybudovat ve dvorní části domu č. 191, místo objektu kůlen a dílny, které byly odstraněny. Přízemní hmota objektu bude mít jednoduchou formu kvádru s plochou ozeleněnou střechou.

Na fasádě bude proveden kontaktní zateplovací systém ve světle šedém odstínu. Denní světlo bude zajištěno světlovody ve střeše. Celý dvorek bude nově vydlážděn. Na projektu úzce spolupracoval městský architekt Viktor Tuček.

Stavbu provede společnost Stavby a demolice, která městu předložila nabídku ve výši 4,02 milionu korun. Pokud to klimatické podmínky dovolí, stavba bude zahájena ještě v letošním roce, dokončení stavby město předpokládá v červnu příštího roku.